Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Wsparcie dla poradnictwa: rusza projekt pod egidą MPiPS

Model poradnictwa prawnego i obywatelskiego planuje wypracować Partnerstwo organizacji pod przewodnictwem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 25 czerwca 2012 r. w Warszawie odbyła się prezentacja założeń projektu i zaangażowanych w niego partnerów. W Polsce działa wiele organizacji świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie, jednak wymagają one wsparcia - systemowego i finansowego.

Poradnictwo prawne i obywatelskie świadczone przez NGO-sy dociera zwykle do osób, które ze względu na swój status materialny z trudem są w stanie pokryć codzienne wydatki, zaś w sytuacji wystąpienia problemu prawnego nie są w stanie uzyskać pomocy np. u radców czy adwokatów. Tzw. pomoc prawna dla ubogich, a szczególnie ta jej forma, która uprzedza i często zapobiega kontaktom z sądami (tzw. pomoc przedsądowa) spoczywa głównie na barkach trzeciego sektora. Podejmowane od lat próby aktywizacji w tym zakresie różnych instytucji (np. ośrodków pomocy społecznej) oraz próby budowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej dla ubogich nie przynoszą rezultatu. Nie funkcjonuje instytucjonalne wsparcie dla organizacji poradniczych, ich usługi nie są więc w stanie dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Próbę określenia jak powinien wyglądać system wsparcia poradnictwa, zawierający w sobie jasne i trwałe ścieżki finansowania, ramy prawne i niezbędne standardy, podejmuje Partnerstwo organizacji i resort pracy.

W partnerstwie uczestniczą:

  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego
  • Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
  • Instytut Spraw Publicznych
  • INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa
  • Związek Biur Porad Obywatelskich

Celem projektu jest przede wszystkim przygotowanie jednego zbioru kierunków i zasad polityki państwa w zakresie wzmacniania i rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego (ppio) w Polsce - tłumaczą w materiałach prasowych realizatorzy projektu.

25 czerwca projekt przedstawiali: Krzysztof Więckiewicz z Departamentu Pożytku Publicznego MPIPS, Agata Winiarska, reprezentująca Instytut Spraw Publicznych i Tomasz Schimanek, ekspert ISP.

Pierwszą fazę działań w projekcie zdominują badania. Ruszają już lipcu. Dotrą do 600 organizacji i instytucji, które świadczą poradnictwo (biur porad obywatelskich, uniwersyteckich klinik prawa, samorządów i kancelarii) oraz do placówek stanowiących otoczenie poradnictwa. Zbadane zostaną również osoby korzystające z pomocy i takie, które mogłyby z niej skorzystać (ponad 1000 osób). Badania ustalą m.in. ile kosztuje taka pomoc. Publikacja raportu zaplanowana jest na marzec 2013 r.

Zebrana w projekcie wiedza, przygotowane rekomendacje i standardy oraz propozycja długofalowej polityki państwa w zakresie wsparcia poradnictwa, będzie przedstawiona podczas konferencji i szkoleń oraz w specjalistycznych opracowaniach. Na stronie internetowej projektu planuje się uruchomić mapę poradnictwa prawnego i obywatelskiego, dzięki której do miejsc świadczących poradnictwo dotrą potrzebujący.

Briefing odbył się kilka dni przed 16. rocznicą otwarcie pierwszego w Polsce biura porad obywatelskich - biura w Warszawie. Krzysztof Więckiewicz, powołując się na doświadczenia departamentu z dwóch edycji konkursów wspierających inicjatywy poradnicze, zauważył, że „infrastruktura poradnicza” w Polsce istnieje. Tworzą ją m.in. takie właśnie miejsca, jak rozwijane od końca l. 90-tych biura porad. Jednak jednocześnie widać, jak trudno jest rozwijać się oganizacjom działającym na tym polu, głównie z powodu braku dedykowanych im ścieżek finansowania. O tych funkcjonujących już placówkach oraz o niezaspokojonych wciąż potrzebach będą myśleć Partnerzy, zgłaszając swoje rekomendacje i przygotowując standardy. Przedstawiciel resortu pracy tłumaczył, że kompetencje jego ministerstwa ograniczają się do możliwości tworzenia „długofalowych polityk”. MPIPS i Partnerzy nie odpowiadają więc na pytanie czy powstanie długo oczekiwana regulacja o nieodpłatnej pomocy prawnej. Zresztą na początku projektu (przed opracowaniem wyników badań) nie można przesądzać, że właśnie ta regulacja będzie dla środowiska organizacji poradniczych rozwiązaniem ich problemów.

Data utworzenia: 2015-05-11 08:49:03

Tagi:

Polecamy