Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Wolontariat pracowniczy

  

Wolontariat pracowniczy

Wraz ze wzrostem popularności idei społecznej odpowiedzialności biznesu i społecznego zaangażowania przedsiębiorstw coraz częstszą formą działalnosci wolontariackiej staje się tzw. wolontariat pracowniczy. Cechą wyróżniającą tę formę wolontariatu jest to, że jest stymulowany i – do pewnego przynajmniej stopnia – organizowany przez pracodawcę.

Zazwyczaj programy wolontariatu pracowniczego powstają i są wdrażane w ramach strategii społecznej odpowiedzialności danego przedsiebiorstwa. Firmy, często we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizują projekty, w których wkład strony „biznesowej” wykracza daleko ponad wsparcie finansowe: firmy udostępniają swoje zasoby wiedzy, know-how oraz czas swoich pracowników zaangażowanych osobiście w realizację projektów.


Z badań przeprowadzonych z inicjatywy kampanii biznesowej ENGAGE wśród firm działających w 11 krajach wynika, że niemal 70% firm bierze udział w tego rodzaju programach; 75% przedstawicieli badanych firm twierdzi, ze zaangażowanie pracowników jest jednym z najlepszych sposobów pomocy społecznościom lokalnym.

Także w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu przeprowadziło badania na 170 firmach,  których menedżerowie przyznali (ponad 80%), że ich zdaniem społeczność lokalna oczekuje większego zaangażowania w rozwiązywanie problemów lokalnych. Wolontariat pracowniczy odpowiada na te właśnie potrzeby.

Polskie firmy także zaczynają angażować się w tego rodzaju programy i doceniać ich pozytywny wpływ na własny wizerunek, a w konsekwencji pozycję na rynku. Z ich dotychczasowych doświadczeń wynika, że kierunki rozwoju programów społecznych powinny wynikać z potrzeb firmy, jej kultury organizacyjnej oraz potrzeb i oczekiwań pracowników.
W Polsce – w porównaniu z krajami „starej UE” – proces tworzenia modelowych rozwiązań w zakresie wolontariatu pracowniczego ma dość krótką historię, zatem nacisk powinien zostać położony na kwestie edukacyjne.

Więcej na ten temat:

http://www.csrinfo.org/ - Portal o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

http://fob.org.pl/ - Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Tagi:

Polecamy