Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Wdrożenia

Wdrożenie mechanizmów współpracy finansowej JST z organizacjami pozarządowymi w ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” pozwoliło na efektywniejsze wykorzystanie środków z budżetu samorządu, poszerzenie zakresu kontraktowania zadań własnych samorządów i wzmocni współpracę gminy i powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Wdrożenia realizowano w projekcie w okresie od października 2014 r. do czerwca 2015 r. i dotyczyły następujących instrumentów współpracy:

 • regranting,
 • pożyczki,
 • poręczenia/gwarancje,
 • inicjatywa lokalna,
 • tryb małych zleceń,
 • dotacja inwestycyjna,
 • budżet partycypacyjny.

Finalnym efektem wdrożeń było przyjęcie odpowiednich regulacji (uchwała rady, zarządzenie wójta itp.), które zapewnią możliwość stosowania danej formy współpracy finansowej, zaplanowanie w budżecie JST środków na wskazane formy współpracy finansowej, uwzględnienie w programie współpracy.

Samorządy, które brały udział we wdrożeniach:

I.    Metoda ekspercka (Partner odpowiedzialny – Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)Gmina Dobra (małopolskie)

 • Gmina Koszyce (małopolskie)
 • Miasto Kościerzyna (pomorskie)
 • powiat kutnowski (łódzkie)
 • Gmina Rajcza (śląskie)
 • Miasto Stary Sącz (małopolskie)
 • Miasto Szklarska Poręba (dolnośląskie)
 • Miasto i Gmina Sztum (pomorskie)
 • Miasto i Gmina Witnica (lubuskie)
 • Gmina Zaleszany (podkarpackie)

II.    Metoda partycypacyjna (Partner odpowiedzialny – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej)

 • Miasto Gostyń (wielkopolskie)
 • Miasto Iława (warmińsko-mazurskie)
 • Gmina Mogilany (małopolskie)
 • powiat iławski (warmińsko-mazurskie)
 • Gmina Sadki (kujawsko-pomorskie)
 • Miasto Słupsk (pomorskie)
 • Gmina Szemud (pomorskie)
 • Miasto i Gmina Tomaszów Lubelski (lubelskie)
 • Miasto Wałcz (zachodniopomorskie)
 • Miasto Wołów (dolnośląskie)


Samorządy, które brały udział we wdrożeniach wybranych przez siebie instrumentów współpracy otrzymały pomoc doradczą w ich przygotowaniu i wdrożeniu, mogły także skorzystać z rekomendacji w zakresie stosowania tych instrumentów przygotowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dot. zrealizowanych wdrożeń w poszczególnych samorządach (m.in. wzory uchwał/zarządzeń w zakresie stosowania danego rozwiązania) – PRODUKTY.

Data utworzenia: 2016-01-19 15:32:34

Polecamy