Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

W dniu 30 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

W dniu 30 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Najważniejsze zmiany w projekcie to: bardziej elastyczne warunki uczestnictwa w zajęciach CIS, wyższe świadczenie integracyjne, poszerzenie możliwości wspierania PZS przez samorząd województwa. Dzięki temu podmioty zatrudnienia socjalnego będą mogły lepiej dostosować swoją ofertę do potrzeb uczestników i nowych wyzwań na rynku pracy.

Najważniejsza zmiana dotyczy podniesienia wysokości świadczenia integracyjnego, które przysługuje uczestnikowi zajęć w Centrum Integracji Społecznej (CIS). Świadczenie ma wzrosnąć ze 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych do 120 proc. tego zasiłku. Zrezygnowano także z utrzymywania obniżonej wysokości świadczenia integracyjnego w okresie próbnym w CIS.

Aby skorzystać ze wsparcia Centrów Integracji Społecznej nie trzeba już będzie spełnić m.in.  przesłanki ubóstwa.

Więcej szczegółów dot. projektowanych zmian znajduje się w poniższym artykule.

https://www.gov.pl/web/rodzina/projekt-ustawy-o-zatrudnieniu-socjalnym-przyjety-przez-rade-ministrow

Data utworzenia: 2020-04-02 12:38:52 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2021-12-01 11:08:16 przez: Anna Moskwa

Rekomendacje dotyczących działalności placówek pobytu dziennego, w tym podmiotów zatrudnienia socjalnego.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną zapraszamy wszystkie podmioty zatrudnienia socjalnego do zapoznania się z „Rekomendacjami dotyczącymi działalności placówek pobytu dziennego” (link poniżej).

Ww. rekomendacje określają zasady przygotowania pomieszczeń, prowadzenia zajęć, a także obostrzeń sanitarnych jakie powinny obowiązywać w poszczególnych placówkach w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2.

Jednocześnie należy podkreślić, że decyzja dotycząca możliwości funkcjonowania wyżej wymienionych placówek zależeć będzie od sytuacji epidemicznej i będzie podejmowana przez wojewodów po konsultacji z państwowymi wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi. 

 

https://das.mpips.gov.pl/source/2020/rekomendacje%20dla%20placowek%20wspacia%20dziennego.pdf

 

Data utworzenia: 2020-04-02 12:38:52 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2021-12-01 11:08:16 przez: Anna Moskwa

Komunikat dla Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego z dnia 1 kwietnia 2020 r. 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dla Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego w sprawie zawieszenia zajęć w PZS oraz możliwości wnioskowania przez te podmioty o niezawieszanie zajęć.

INFORMACJA DLA PZS

Data utworzenia: 2020-04-02 12:38:52 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2021-12-01 11:08:16 przez: Anna Moskwa

Komunikat dla Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego z dnia 25 marca 2020 r. 

W załączonym pliku przekazujemy komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla podmiotów zatrudnienia socjalnego nt. świadczenia integracyjnego wypłacanego uczestnikom centrów integracji społecznej.

K O M U N I K A T

Data utworzenia: 2020-04-02 12:38:52 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2021-12-01 11:08:16 przez: Anna Moskwa

Komunikat dla powiatowych urzędów pracy z dnia 25 marca 2020 r. 

w załączonym pliku przekazujemy komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla powiatowych urzędów pracy nt. świadczenia integracyjnego wypłacanego uczestnikom centrów integracji społecznej.

KOMUNIKAT

Data utworzenia: 2020-04-02 12:38:52 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2021-12-01 11:08:16 przez: Anna Moskwa

Komunikat dla Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego z dnia 19 marca 2020 r.  

Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla podmiotów zatrudnienia socjalnego w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2

K O M U N I K A T

Data utworzenia: 2020-04-02 12:38:52 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2021-12-01 11:08:16 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy