Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Ustawa o ekonomii społecznej w pytaniach i odpowiedziach

Prezentujemy cykl pytań i odpowiedzi dotyczących ustawy o ekonomii społecznej.

Jakie osoby będą mogły skorzystać ze wsparcia przedsiębiorstw

społecznych?

W jaki sposób Minister Rodziny i Polityki Społecznej będzie wspierał

rozwójprzedsiębiorstw społecznych?

Czy spółdzielnia socjalna może automatycznie zostać uznana za

przedsiebiorstwo społeczne?

Jakie nowe zadania realizować będzie wojewoda w związku

z wejściem w zycieustawy o ekonomii społecznej?

Jakie musi być minimalne zatrudnienie w przedsiębiorstwie

społecznym?

Co jest przedmiotem oceny wniosku o przyznanie akredytacji i

statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej?

W jaki sposób wspierane sa podmioty ekonomii społecznej na

poziomie regionalnym?

Czym charakteryzują się przedsiębiorstwa społeczne typu

reintegracyjnego?

Z jakich szczególnych uprawnień może skorzystać przedsiębiorswo

społeczne typu reintegracyjnego?

Czy przedsiębiorstwo społeczne ma obowiązek składania sprawozdań?

Data utworzenia: 2022-09-28 09:21:46 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy