Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Uchwały

Rok 2004

nr 1 27.11 w sprawie wyboru współprzewodniczących Rady pobierz plik [129 KB] 
nr 2 04.02 Dorażny zespół problemowy do spraw podatkowych związanych z działalnością pożytku publicznego pobierz plik  [200  KB]
nr 3 05.02 w sprawie rekomendacji organizacji pozarządowych do Komitetów Monitorujących pobierz plik [141  KB]
nr 4 07.04 w sprawie wystąpienia do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pobierz plik [108 KB]
nr 5 05.05 w sprawie powołania doraĽnego zespołu ds. funduszy unijnych pobierz plik [111 KB] 
nr 6 22.06 Powołanie stałego zespółu problemowego ds. wypracowania rozwiązań systemowych pomocy i integracji społecznej pobierz plik [81  KB]
nr 7 22.06 Powołanie stałego zespołu problemowego ds. współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi pobierz plik [97  KB]
nr 8 22.06 Powołanie stałego zespołu problemowego ds. funduszy unijnych pobierz plik [94  KB]
nr 9 22.06 w sprawie regulaminu Rady DPP pobierz plik [762  KB]
nr 10 29.06 w sprawie potwierdzenia rekomendacji przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetów Monitorujących pobierz plik [161 KB]
nr 11 12.07 w sprawie rekomendacji przedstawiciela organizacji pozarządowej do Komitetu Monitorującego do spraw SPO-Transport pobierz plik [139 KB]
nr 12 12.07 w sprawie potwierdzenia rekomendacji przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego ZPORR pobierz plik [146 KB]
nr 13 12.07 w sprawie rekomendacji przedstawiciela organizacji pozarządowej do Komitetu Monitorującego PO "Pomoc Techniczna 2004-2006" pobierz plik [198 KB]
nr 14 15.07 w sprawie potwierdzenia rekomendacji przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu do spraw Monitorowania SPO - "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich" pobierz plik [251 KB]
nr 15 29.07 w sprawie rekomendacji przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Sterującego dla SPO-Transport oraz Komitetu Sterującego dla części transportowej strategii wykorzystania Funduszu Spójności  pobierz plik [344 KB]
nr 16 14.09 w sprawie rekomendacji przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetów Sterujących SPO RZL, Komitetu Sterującego SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Komitetu Sterującego PO Pomoc Techniczna  pobierz plik [1234 KB]
nr 17 12.10 w sprawie wyłonienia dwóch przedstawicieli RDPP do udziału w pracach Międzyresortowego Zespołu do przygotowania NPR na lata 2007-2013 pobierz plik [223 KB]
nr 18 05.11 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Wielkopolskiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  pobierz plik [115  KB]
nr 19 10.11 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Świętokrzyskiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  pobierz plik [120  KB]
nr 20 15.11 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Lubuskiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  pobierz plik [114  KB]
nr 21 15.11 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Małopolskiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  pobierz plik [112  KB]
nr 22 19.11 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Podlaskiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  pobierz plik [119  KB]
nr 23 24.11 w sprawie wyłonienia przedstawicieli RDPP do udziału w pracach Rady  Narodowego Funduszu Zdrowia  pobierz plik [116  KB]
nr 24 26.11 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Dolnośląskiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  pobierz plik [115  KB]
nr 25 26.11 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Podkarpackiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  pobierz plik [116  KB]
nr 26 26.11 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Łódzkiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  pobierz plik [111  KB]
nr 27 29.11 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  pobierz plik [115  KB]
nr 28 29.11 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Opolskiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  pobierz plik [111  KB]
nr 29 30.11 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Lubelskiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  pobierz plik [112  KB]
nr 30 30.11 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Mazowieckiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  pobierz plik [111  KB]
nr 31 30.11 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Śląskiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  pobierz plik [117  KB]
nr 32 30.11 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  pobierz plik [115  KB]
nr 33 14.12 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Zachodniopomorskiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  pobierz plik [113  KB]
nr 34   w sprawie przyjęcia stanowiska Rady odnośnie uchwalenia w dniu  16.12.2004 r. przez Senat RP zmniejszenia kwoty środków na realizację Rządowego Programu Wielotniego "FIO"  

Rok 2005

nr 35 13.01 w sprawie wyłonienia przedstawiciela RDPP do udziału w pracach Rady Pomorskiego Oddz. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  pobierz plik [113  KB]
nr 36 21.03 w sprawie rekomendacji przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Sterującego dla priorytetu "Rozwój zasobów ludzkich Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobierz plik [310  KB]
nr 37 21.03 w sprawie rekomendacji przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Sterującego dla priorytetu " Polityka regionalna i działania transgraniczne" Norweskiego Mechanizmu Finansowego pobierz plik [261  KB]
nr 38 06.04 w sprawie rekomendacji przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego pobierz plik [270  KB]

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2013-10-01 10:14:01

Tagi:

Polecamy