Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Uchwały

Numer
Data
Czego dotyczy
 1  29.04.2009

w sprawie wyboru współprzewodniczących Rady

 

 2  17.07.2009

w sprawie regulaminu Rady

 

 3  21.06.2011

w sprawie powołania doraĽnego Zespołu problemowego Rady

 

 4  21.06.2011

w sprawie stanowiska RDPP dotyczącego komisyjnego projektu z dnia 26 maja 2011 r.ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - ordynacja podatkowa

 

 5  12.10.2011

w sprawie stanowiska RDPP dotyczącego komunikatów Oddziałów NFZ na temat kontraktowania usług medycznych przez NFZ, informujących o konieczności wpisywania organizacji pozarządowych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru  Sądowego

 

 6  30.11.2011

w sprawie przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania kwartalnego przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji z realizacji obowiązków wynikających z § 2 ust. 3 pkt 1 i 3 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (Dz. U. Nr 109, poz. 638)

 

 7  10.01.2012

w sprawie wskazania Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia" do przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych z zakresu tematycznego Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014

 

 8  19.01.2012

w sprawie inicjatywy legislacyjnej RDPP w zakresie wprowadzenia zmian w ustawie o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z póĽn.zm.)

 

 9  19.01.2012

w sprawie podjęcia działań związanych z dofinansowaniem polskiego programu pomocy żywnościowej PEAD

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn

Tagi:

Polecamy