Trzecie wydanie Biuletynu Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

TRZECIE WYDANIE BIULETYNU OWES

Z przyjemnością przekazujemy Państwu kolejne wydanie Biuletynu OWES datowanego na wrzesień 2020. Piszemy w nim m.in. o podsumowaniu debat nt. propozycji nowej regulacji prawnej, tj. ustawy o ekonomii społecznej.

W tym numerze prezentujemy wywiad z Przemysławem Piechockim, Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, a w nim rozmowę o przyszłości ekonomii społecznej. Opisujemy także zagadnienia dotyczące współpracy w ramach rozwoju usług społecznych i działań na rzecz społeczności lokalnych promujących idee ekonomii społecznej, współdziałania z samorządem lokalnym w zakresie rewitalizacji, przebieg postępowania związanego z akredytacją OWES w czasie pandemii, podsumowanie wykorzystania instrumentów Tarczy Antykryzysowej przez podmioty ekonomii społecznej. Przedstawiamy również zarys prac nad kolejnym programem współpracy MRiPS z NGO.

To wszystko w aktualnym wydaniu Biuletynu OWES.

Zapraszamy Państwa do lektury, a Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej do współtworzenia biuletynu i informowania o swoich działaniach i wydarzeniach.

>>>BIULETYN OWES_wrzesień 2020<<<

Data utworzenia: 2020-10-26 13:21:53 przez: Anna Moskwa