Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Trwa nabór organizacji pozarządowych na konsultacje społeczne - poradnictwo prawne i obywatelskie

Związek Biur Porad Obywatelskich zaprasza organizacje pozarządowe zajmujące się poradnictwem prawnym lub obywatelskim do udziału w 9 spotkaniach konsultacyjnych na terenie całej Polski. Konsultacje odbywają się w ramach projektu systemowego PO KL „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce" współfinansowanego ze środków UE. Konsultacje są jednym z elementów projektu, którego rezultatem jest opracowanie modelu systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce.

Adresaci konsultacji:
Do udziału w konsultacjach zapraszamy organizacje pozarządowe, zajmujące się poradnictwem. Konsultacje adresowane są do osób, które zajmują się prowadzeniem porad prawnych lub obywatelskich. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, przyjmować będziemy po jednej osobie z jednej organizacji/instytucji. Uczestnicy/czki konsultacji są proszeni, o zapoznanie się z wariantami modelu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. (Model nieodpłatnego poradnictwa – plik do pobrania).

Cele konsultacji:

 • Przedstawienie wariantów modelu systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego  i zebranie opinii na jego temat.
 • Wymiana doświadczeń między praktykami poradnictwa obywatelskiego na temat ich codziennej pracy.
 • Zapoznanie się z ofertą współpracy i bezpłatnych szkoleń przy wdrażaniu modelu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Najważniejszej obszary tematyczne poruszane w trakcie konsultacji (Program – plik do pobrania):

 • Odbiorcy bezpłatnych usług poradniczych.
 • Profil doradcy (rola zawodowego prawnika a rola doradcy obywatelskiego).
 • Wypracowane metody udzielania porad prawnych i obywatelskich.
 • Kontrola jakości porad.
 • Standardy poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
 • System wsparcia instytucji poradniczych i samych poradników.

Korzyści dla uczestników/czek:

 • Możliwość wypowiedzenia się w kwestiach, które ich bezpośrednio dotyczą. Każdy z uczestników/czek może wczuć się w rolę eksperta, którego głos jest ważny i istotny. Szczególnie w sytuacji, gdy raport z uwagami uczestniczek i uczestników, będzie miał wpływ na ostateczny kształt modelu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego  Polsce.
 • Wiedza na temat rozwiązań, które są proponowane na poziomie polityki państwa w obszarze poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
 • Wymiana doświadczeń odnośnie pracy poradniczej z innymi osobami i  organizacjami zajmującymi się tą problematyką.

Terminy i miejsca konsultacji:

Marzec 2013

Kwiecień 2013

Jak się zgłosić?

Formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania) prosimy odesłać na pięć dni przed rozpoczęciem spotkania konsultacyjnego z zaznaczeniem dnia i miejsca, na adres k.rukszan@zbpo.org.pl Decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Klaudią Rukszan: tel.: 660 238 438 lub k.rukszan@zbpo.org.pl

Ile to kosztuje?

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają zwrot kosztów dojazdu (Regulamin zwrotu kosztów dojazdu – plik do pobrania). Nie pokrywamy kosztów zakwaterowania.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami dotyczącymi poradnictwa prawnego i obywatelskiego http://www.ppio.eu/pl/o-projekcie/produkty

Data utworzenia: 2015-04-30 15:43:11

Tagi:

Polecamy