Szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego dotyczące modelu wsparcia PPIO w Polsce

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych zorganizowała w dniach 28-29 IV 2014 roku, w Warszawie, pierwsze z serii 5-ciu szkoleń, dotyczące modelu wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz wynikającej z niego praktyki poradniczej, skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Podczas szkolenia zaprezentowane zostały m.in. wyniki prac zespołu składającego się z przedstawicieli Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawa, INPRISu – Instytutu Prawa i Społeczeństwo, Instytutu Spraw Publicznych i Związku Biur Porad Obywatelskich, którzy przez ostatnie dwa lata realizowali projekt systemowy pt. „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.

W imieniu FUPP zapraszamy do udziału w szkoleniach, które będą kontynuowane w maju i czerwcu bieżącego roku. Organizatorzy planują przeprowadzić kolejne szkolenia w: Białymstoku, Warszawie, Poznaniu oraz Krakowie.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń znajdują się na stronie internetowej  http://www.ppio.eu/pl/co-nowego/154-fupp-zaprasza-przedstawicieli-jednostek-samorzadu-terytorialnego-na-szkolenie-dot-ppio

Data utworzenia: 2014-05-07 12:07:04 przez: Marta Szymczyk ; data modyfikacji: 2014-05-13 11:25:11