Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Szacowanie wartości zamówienia dotyczącego świadczenia usług cateringowych w 2015 r.

Szacowanie wartości zamówienia dotyczącego świadczenia usług cateringowych w 2015 r.

W celu oszacowania wartości zamówienia Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny świadczenia usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych w 2015 roku.

Niniejsze zapytanie jest skierowane wyłącznie do Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Szczegółowy opis przedmiotu szacowania stanowi: załącznik nr 1.

Oferty należy przesyłać do dnia 19 marca 2015 r. do godz. 16.15 w wersji elektronicznej na adres mailowy: olga.tokarska@mpips.gov.pl.

Szacowanie należy przedstawić zgodnie z załączonym wzorem formularza (załącznik nr 2) podając zarówno ceny netto, jak i brutto realizacji usługi.

Dodatkowe informacje: Olga Tokarska, tel. 22 461 63 79, e-mail: olga.tokarska@mpips.gov.pl.

Niniejsza zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu szacowania. 

Załącznik nr 2 - Wzór formularza cenowego.

Data utworzenia: 2015-03-13 12:23:45 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2015-03-19 08:53:53 przez: Jakub Schimanek

Polecamy