Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I SOLIDARNEJ

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej


więcej o departamencie

Aktualności

28.10.2021

Laureaci i certyfikowani 2021

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021. W tegorocznej edycji łącznie przyznano aż 144 certyfikaty dla podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 16 20

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
ekonomiaspoleczna@mrips.gov.pl

Polecamy