Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I SOLIDARNEJ

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej


więcej o departamencie

Aktualności

14.01.2021

Zaproszenie na spotkanie informacyjne online dot. konkursu "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021

Spotkanie odbędzie się 19 stycznia br. w godz. 10:00 - 11:30

07.01.2021

Infolinia konkursu Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021

Infolinia będzie czynna od 11 stycznia do 1 lutego 2021 r. w godz. 11 - 13.

04.01.2021

Program współpracy MRiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2021 - 2023

Zachęcamy do zapoznania się z Programem.

14.01.2021

Nabory wniosków o przyznanie i przedłużenie akredytacji AKSES - edycja 2021

Zapraszamy do zapoznania się nowym ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie i przedłużenie akredytacji AKSES.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 16 20

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
ekonomiaspoleczna@mrips.gov.pl

Polecamy