Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I SOLIDARNEJ

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej


więcej o departamencie

Aktualności

14.06.2022

Założenia programu resortowego Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, której wyniki pomogą w przygotowaniu programu.

06.06.2022

Laureaci i certyfikowani 2022

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022.

29.04.2022

Biblioteka Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Zachęcamy do zapoznania się z nr 6/2022 Biuletynu Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).

28.06.2022

Standardy OWES

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianą standardu A.3.1. Powyższa zmiana podyktowana jest wnioskiem pokontrolnym sformułowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli po kontroli OWES i dotyczy określenia w Standardach OWES dodatkowych warunków dla doskonalenia kompetencji kadry kluczowej OWES

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. +48 538 117 120

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
ekonomiaspoleczna@mrips.gov.pl

Polecamy