Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I SOLIDARNEJ

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej


więcej o departamencie

Aktualności

14.06.2021

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 - ogłoszenie konkursu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021. Zapraszamy do zapoznania się z ogłsozeniem - NOWY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW.

21.05.2021

Konsultacje projektu ustawy o ekonomii społecznej

Uwagi do projektu można zgłaszać do 21 czerwca br.

19.05.2021

Zaproszenie na V Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej (OFESiS)

Spotkania w ramach Forum będą miały formułę wideokonferencji.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 16 20

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
ekonomiaspoleczna@mrips.gov.pl

Polecamy