Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Strategie, Programy i Fundusze

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 listopada 2017 r. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbędzie się drugie spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin i miejsce spotkania

17 listopada 2017 r., Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18

W konferencji wezmą udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu, Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

Spotkanie zostało podzielone na trzy główne bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

  • wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”
  • wsparcie osób niepełnosprawnych
  • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Przedstawiciele Departamentu Wdrażania EFS przedstawią informację o planowanych do ogłoszenia konkursach, w których możliwe będzie aplikowanie o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do kogo skierowane jest spotkanie?

Na spotkanie zapraszamy wszystkich przedstawicieli podmiotów realizujących lub zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działań nadzorowanych przez MRPiPS (m. in. przedstawiciele: jst, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorców).

>>>REJESTRACJA<<<                 >>>PROGRAM SPOTKANIA<<<

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-11-22 11:13:23 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy