Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Strategia Sprawne Państwo

Strategia Sprawne państwo jest jedną z dziewięciu strategii zintegrowanych, realizujących średnio- i długookresową strategię rozwoju kraju. Celem głównym Strategii jest „Państwo otwarte na potrzeby obywatela  i efektywnie realizujące zadania publiczne”

Cele operacyjne zostały sformułowane tak, aby podjąć niezbędne działania w kierunku wyeliminowania słabych stron państwa i osiągnąć cel główny strategii w perspektywie do 2020 r.

Strategia będzie realizowana w latach 2013-2020. Nadzór nad jej realizacją będzie sprawował minister administracji i cyfryzacji. Głównym narzędziem jej wdrażania i bieżącego monitoringu będzie plan działań, przygotowany przez ministra administracji i cyfryzacji we współpracy z ministrami i centralnymi organami administracji rządowej.

Więcej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
www.mac.gov.pl

Data utworzenia: 2013-07-30 15:18:25

Tagi:

Polecamy