Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Standardy OWES

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 czerwca 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował zmianę standardu A.3.1. Powyższa zmiana podyktowana jest wnioskiem pokontrolnym sformułowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli po kontroli OWES i dotyczy określenia w Standardach OWES dodatkowych warunków dla doskonalenia kompetencji kadry kluczowej OWES poprzez m.in. wskazanie częstotliwości przeprowadzania ocen kadry, określenie podstawowych elementów planów rozwoju zawodowego i formy ewidencjonowania działań podnoszących kompetencje.
Poniżej obowiązująca treść Standardów.

 

STANDARDY OWES (stan na dzień 23 czerwca 2022 r)

ZMIANA Standardu A.3.1

Data utworzenia: 2019-02-05 14:59:40 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2022-06-28 15:40:49 przez: Weronika Tomaszewska

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) stanowią dokument określający zadania OWES, sposób ich funkcjonowania oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

Minister monitoruje, we współpracy z Komitetem Akredytacyjnym, przestrzeganie wysokiej jakości świadczonych przez OWES usług oraz standardów, m.in. poprzez ocenę wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz wizyty monitorujące i audyty w Ośrodkach. 

AKTUALNE STANDARDY OWES (obowiązują od 01.01.22). 

 


 


Data utworzenia: 2019-02-05 14:59:40 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2022-06-28 15:40:49 przez: Weronika Tomaszewska

WCZEŚNIEJSZE MODYFIKACJE STANDARDÓW

23 stycznia 2019 r. Pan Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał zmodyfikowane Standardy usług i działania OWES, co zakończyło prace nad modyfikacją trwające od 2018 r. Zmiany wynikają m.in. z potrzeby dostosowania Standardów do zmian w dokumentach strategicznych oraz ustawach.

<<opis najważniejszych zmian>>

<<standardy w trybie rejestruj zmiany>>

<<Standardy OWES>>

Data utworzenia: 2019-02-05 14:59:40 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2022-06-28 15:40:49 przez: Weronika Tomaszewska

Tagi:

Polecamy