Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Standardy OWES

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) stanowią dokument określający zadania OWES, sposób ich funkcjonowania oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

Minister monitoruje, we współpracy z Komitetem Akredytacyjnym, przestrzeganie wysokiej jakości świadczonych przez OWES usług oraz standardów, m.in. poprzez ocenę wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz wizyty monitorujące i audyty w Ośrodkach. 

AKTUALNE STANDARDY OWES (obowiązują od 01.01.22). 

 


 


Data utworzenia: 2019-02-05 14:59:40 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2019-11-12 08:37:13 przez: Filip Kołodziejski

WCZEŚNIEJSZE MODYFIKACJE STANDARDÓW

23 stycznia 2019 r. Pan Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał zmodyfikowane Standardy usług i działania OWES, co zakończyło prace nad modyfikacją trwające od 2018 r. Zmiany wynikają m.in. z potrzeby dostosowania Standardów do zmian w dokumentach strategicznych oraz ustawach.

<<opis najważniejszych zmian>>

<<standardy w trybie rejestruj zmiany>>

<<Standardy OWES>>

Data utworzenia: 2019-02-05 14:59:40 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2019-11-12 08:37:13 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy