Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Sprawozdanie z realizacji zadania

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (Instytucja Zarządzająca PO FIO 2009-2013) uprzejmie informuje, iż proces rozliczania dotacji z realizacji zadania publicznego dofinansowanego z PO FIO w 2011 r. będzie realizowany przez aplikację dostępną w Generatorze Ofert.

Wersja papierowa stanowi podpisany zgodnie z reprezentacją wydruk złożonego uprzednio w Generatorze sprawozdania wraz z załącznikami.

Złożenie sprawozdania w panelu wnioskodawcy, w aplikacji dotyczącej sprawozdań, stanowiącej zakładkę w Generatorze ofert, ułatwi przygotowywanie i rozliczenia projektu.

Szczegółowe informacje na temat wypełniania sprawozdania w Generatorze znajdują się w „Instrukcji wypełniania sprawozdań PO FIO 2011", która stanowi załącznik do Komunikatu.

Generator dostępny jest na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej PO FIO 2011  http://www.pozytek.gov.pl/ oraz na stronie Instytucji Wdrażającej PO FIO 2011 (Sekcja ds. FIO
w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich) http://www.crzl.gov.pl/.

Link bezpośrednio kierujący do Generatora to:

http://194.181.60.37/edycja2/wniosek

Pracownicy Sekcji ds. FIO w Centrum RZL będą rozsyłać loginy i hasła dostępu do Generatora na Państwa adresy mailowe podane w ofercie.

Przypominamy, że sprawozdanie należy złożyć do Instytucji Wdrażającej - Centrum RZL w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego określonego w umowie.

W przypadku składania sprawozdania w wersji elektronicznej decyduje data złożenia wersji ostatecznej sprawozdania w Generatorze. Natomiast w przypadku wersji papierowej obowiązuje data stempla pocztowego.

Przed sporządzeniem sprawozdań prosimy o zapoznanie się z instrukcją Generatora Sprawozdań PO FIO 2011

>>> POBIERZ INSTRUKCJĘ GENERATORA SPRAWOZDAŃ PO FIO 2011


 

Polecamy