Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Sprawozdanie z realizacji zadania

  

Materiały ze spotkań informacyjnych dotyczących zasad sporządzania sprawozdań z realizacji projektów współfinansowanych z  Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2010.

Zasady rozliczania dotacji z PO FIO 2010 - POBIERZ >>>

Błędy w sprawozdaniach z realizacji zadania dofinansowanego z PO FIO 2010 - POBIERZ >>>

Instrukcja wypełniania Generatora sprawozdań PO FIO 2010 - POBIERZ >>>


Departament Pożytku Publicznego wraz z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zapraszają Państwa do udziału w spotkaniach informacyjnych, dotyczących zasad sporządzania sprawozdań z realizacji projektów współfinansowanych z  Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2010.

Spotkania odbywać się będą w następujących miastach:

  • Olsztyn, czwartek 25.11.2010 r.
  • Poznań, wtorek 30.11.2010 r.
  • Warszawa, piątek 03.12.2010 r.
  • Gdańsk, czwartek 09.12.2010 r.
  • Rzeszów, poniedziałek 13.12.2010 r.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu bardzo prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres fio@crzl.gov.pl do dnia 19.11.2009r. do godz. 14:00.

Informujemy, że termin nadsyłania kart zgłoszeniowych został przesunięty z dnia 19.11.2010 r. na 23.11.2010 r. do godziny 14.00.

W tytule maila prosimy o podanie nazwy miasta, w którym chcą Państwo wziąć udział w szkoleniu.

Kwalifikacja uczestników odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

PLAN SPOTKANBIA >>>

ZGLOSZENIE >>>

Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają potwierdzenie drogą mailową.  


  

Zgodnie z umową o realizację zadania publicznego oraz „Zasadami przyznawania
i rozliczania dotacji w ramach PO FIO w 2010 r.", organizacje zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (Instytucja Zarządzająca PO FIO 2009-2013) uprzejmie informuje, iż w celu usprawnienia i przyśpieszenia procesu rozliczania dotacji obowiązek składania wersji elektronicznej sprawozdania z realizacji zadania publicznego dofinansowanego z PO FIO w 2010 r. będzie realizowany przez aplikację dostępną w Generatorze Wniosków.

Wersja papierowa stanowi podpisany zgodnie z reprezentacją wydruk złożonego uprzednio w Generatorze sprawozdania wraz z załącznikami.

Złożenie sprawozdania w panelu wnioskodawcy, w aplikacji dotyczącej sprawozdań, stanowiącej zakładkę w Generatorze wniosków, ułatwi przygotowywanie rozliczenia projektu, umożliwi  Państwu sporządzenie sprawozdania, eliminację błędów rachunkowych oraz przyspieszy proces ich rozliczania. 

Szczegółowe informacje na temat wypełniania sprawozdania w Generatorze znajdują się w „Instrukcji wypełniania sprawozdań PO FIO 2010", która stanowi załącznik do Komunikatu.

Generator dostępny jest na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej PO FIO 2010  http://www.pozytek.gov.pl/ oraz na stronie Instytucji Wdrażającej PO FIO 2010 (Sekcja ds. FIO
w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich) http://www.crzl.gov.pl/.

Link bezpośrednio kierujący do Generatora to:

 http://194.181.60.180/wniosek

Pracownicy Sekcji ds. FIO w Centrum RZL będą rozsyłać loginy i hasła dostępu do Generatora na Państwa adresy mailowe podane we wniosku.

Przypominamy, że sprawozdanie należy złożyć do Instytucji Wdrażającej - Centrum RZL w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego określonego
w umowie.

W przypadku składania sprawozdania w wersji elektronicznej decyduje data złożenia wersji ostatecznej sprawozdania w Generatorze. Natomiast w przypadku wersji papierowej obowiązuje data stempla pocztowego.

Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że składanie sprawozdań w Generatorze ułatwi Państwu sporządzanie sprawozdania oraz przyśpieszy proces ich rozliczania.

Przed sporządzeniem sprawozdań prosimy o zapoznanie się z instrukcją Generatora Sprawozdań PO FIO 2010

>>> POBIERZ INSTRUKCJĘ GENERATORA SPRAWOZDAŃ PO FIO 2010

Polecamy