Sprawozdania z realizacji zadań Zespołu

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami z realizacji zadań Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej

 

Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu w roku 2009

Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu w roku 2010

Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu w roku 2011

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska