Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Sprawozdania z realizacji programu i monitoring jego realizacji

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015 – 2017.
 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując Program współpracy Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2017 , na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2017.
 
Pliki do pobrania
Sprawozdanie za 2015 r.  (859.1 KB)
Sprawozdanie za 2016 r.  (408 KB)

     Sprawozdanie za 2017 r.

Data utworzenia: 2017-10-13 13:57:50

Tagi:

Polecamy