Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Sprawozdania z realizacji programu

„Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, dzięki któremu podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób. Poniższe sprawozdanie zawiera podsumowanie wdrażania Programu w 2021 r. 

Sprawozdanie z realizacji programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” edycja 2021 r. 

Data utworzenia: 2022-01-11 10:11:51 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2022-01-11 10:12:57 przez: Anna Moskwa

„Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, dzięki któremu podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób. Poniższe sprawozdanie zawiera podsumowanie wdrażania Programu w 2020 r. 

Sprawozdanie z realizacji programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” edycja 2020 r. 

Data utworzenia: 2022-01-11 10:11:51 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2022-01-11 10:12:57 przez: Anna Moskwa

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” został przyjęty w grudniu 2018 r. Podstawa prawną programu jest art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508). W 2019 r. wdrażany był w formie otwartych konkursów ofert.
Zgodnie z zapisami Programu, corocznie opracowywane jest sprawozdanie podusmowujące efekty z realizacji projektów konkursowych.

Sprawozdanie z realizacji programu pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” Edycja 2019.

Data utworzenia: 2022-01-11 10:11:51 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2022-01-11 10:12:57 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy