Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Sprawozdania

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w dniu 30 stycznia 2015 r., upływa termin na złożenie:

  • sprawozdania końcowego dla Zleceniobiorców realizujących zadania publiczne dofinansowane z P FIO 2014, których zadanie publiczne skończyło się zgodnie z umową w dniu 31 grudnia 2014 r. oraz
  • sprawozdania częściowego dla Zleceniobiorców realizujących zadania publiczne dofinansowane z P FIO 2014, których zadanie publiczne kończy się zgodnie z umową w 2015 r. lub 2016 r.

Powyższy obowiązek wynika z § 11 umowy o realizację zadania publicznego, zgodnie z którym sprawozdanie:

  • końcowe z wykonania zadania publicznego musi być dostarczone Zleceniodawcy w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania;
  • częściowe z wykonania zadania publicznego w 2014 r. musi być dostarczone Zleceniodawcy w terminie do 30 stycznia 2015 r.

 

Jednocześnie informujemy, że powyższe sprawozdanie należy sporządzić w Generatorze Sprawozdań i wysłać poprzez Generator znajdujący się pod linkiem:

https://fio2.mpips.gov.pl/edycja5/wniosek/login.php

Ponadto powyższe sprawozdanie należy wydrukować z Generatora oraz przesłać podpisane na adres Departamentu Pożytku Publicznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem infolinii 022 661 – 11 -47 w godz. 10.00 – 15.00.

Data utworzenia: 2015-01-27 12:16:10 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2015-01-27 12:18:32 przez: Jakub Szewczyk

GENARATOR SPRAWOZDAŃ

Link do generatora sprawozdań:

·    dla projektow dofinansowanych w ramach PO FIO 2014: 
o    Kliknij: PO FIO 2014
o    Adres strony: http://fio.mpips.gov.pl/edycja5/wniosek

 

Login - to suma kontrolna, otrzymana podczas składania oferty (w wersji papierowej oferty suma kontrolna widoczna jest na pierwszej stronie, w górnym, prawym rogu).

Hasło - otrzymane podczas składania oferty.

Data utworzenia: 2015-01-27 12:16:10 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2015-01-27 12:18:32 przez: Jakub Szewczyk

Tagi:

Polecamy