Spotkanie konsultacyjne dotyczące założeń koncepcji systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej - 18 marca 2019 r.

Informujemy, że trwają Konsultacje opracowania przedstawiającego założenia koncepcji systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej, który powstaje w ramach projektu pn. "zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej", realizowanego przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym w ramach PO WER (działanie 2.9 pn. rozwój ekonomii społecznej").

 Celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej i solidarnej.

 Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ww. opracowaniem, a także zgłoszenia ewentualnych uwag i sugestii do przedstawionego materiału. Opracowanie przedstawiające założenia koncepcji systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej oraz formularz zgłaszania uwag zostały zamieszczone poniżej.

Uwagi przedstawione na zamieszczonym formularzu można zgłaszać do dnia 21 marca 2019 r. na adres e-mail: joanna.mikos@mrpips.gov.pl

Jednocześnie serdecznie Państwa zapraszam na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 18 marca 2019 r. w godz. 10:30 - 14:00 w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Żurawiej 4A w Warszawie (sala 200).

Podczas spotkania zostaną przedstawione najważniejsze etapy realizacji projektu, a także  przedstawione i poddane dyskusji zostaną założenia koncepcji systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej wraz z  propozycjami i uwagami zgłoszonymi dotychczas w ramach konsultacji.

Spotkanie będzie również okazją dla Państwa do zabrania głosu i zgłoszenia ewentualnych dodatkowych uwag i propozycji do konsultowanego materiału.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu, zawierające imię i nazwisko uczestnika, dane instytucji/ organizacji, którą osoba ta reprezentuje wraz z podstawowymi danymi kontaktowymi (numer tel., e-mail), bardzo proszę przesłać na adres e-mail: joanna.mikos@mrpips.gov.pl do dnia 13 marca 2019 r.

DO POBRANIA:

 >>>KONCEPCJA ZAŁOŻEŃ SYSTEMU MONITOROWANIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ<<<

>>>FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG<<<

Data utworzenia: 2019-02-21 12:22:26 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2019-03-22 12:08:32 przez: Filip Kołodziejski