Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Spotkanie Grupy Roboczej pracującej nad opracowaniem propozycji systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego

19 lutego 2013. W siedzibie INPRIS odbyło się spotkanie Grupy Roboczej, na którym jej członkowie podsumowali pierwszy etap prac Grupy oraz dyskutowali na temat wypracowanej propozycji modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Podczas spotkania dokonano przeglądu propozycji, które zostały przyjęte przez członków Grupy Roboczej. Dyskutowano nad problemami budzącymi największe kontrowersje dotyczącymi m.in. kontroli w ramach systemu nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich oraz sposobu jego finansowania. Poruszono również inne ważne kwestie szczegółowe, takie jak miejsce poradnictwa specjalistycznego w nowo projektowanym systemie czy problem objęcia prawem do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przedsiębiorców lub ułomne osoby prawne (np. wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia zwykłe itd.).

Opracowany przez Grupę Roboczą dokument zawierający propozycję modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego będzie podstawą dalszych prac w ramach projektu, które będą obejmować konsultacje wypracowanych rozwiązań ze środowiskiem samorządowym, organizacjami poradniczymi, instytucjami centralnymi, środowiskiem naukowym i prawniczym oraz ekspertami zagranicznymi.

oprac. INPRIS

Data utworzenia: 2015-04-30 15:37:33

Tagi:

Polecamy