Spotkania informacyjne dla projektodawców w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_14_2013

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniach 4 i 5 marca 2014 r. zaprasza na spotkania informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski
o dofinansowanie realizacji projektów w odpowiedzi na konkurs nr DWF_5.4.2_14_2013 pt. „Rozwój sieci organizacji pozarządowych jako formy wzmacniania potencjału zrzeszonych w nich organizacji” ogłoszony w ramach Poddziałania 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Spotkania informacyjne odbędą się w Warszawie, przy ul. Tamka 1 w godz. 12.00-14.00.

>>>CZYTAJ WIECEJ<<<

Data utworzenia: 2014-02-13 09:16:24 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2014-02-13 09:23:05 przez: Anna Moskwa