Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Skład Zespołu

Lista członków Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej po nowelizacji przedmiotowego zarządzenia

 25.10.2012

1.Władysław Kosiniak - Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej - Przewodniczący Zespołu

2.Jarosław Duda, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Zastępca Przewodniczącego

3.Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Sekretarz Zespołu

4.Małgorzata Szybalska, Dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników, Ministerstwo Edukacji Narodowej

5.Maciej Grabowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

6.Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki

7.Prof. Marek Ratajczak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

8.Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

9.Kinga Wichrowska, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

10.Magdalena Kopczyńska-Zych, Zastępca Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

11.Małgorzata Steiner, Dyrektor Departamentu Analiz i Komunikacji Publicznej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

12.Maria Sondij-Korulczyk, Dyrektor Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13.Zdzisław Biszewski, Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Związek Województw RP

14.Tomasz Misiak, Wiceprezydent Pracodawców RP

15.Prof. Ewa Leś

16.Prof. Hubert Izdebski

17.Dr Stanisław Mazur

18.Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

19.Ks. Stanisław Słowik - Rada Działalności Pożytku Publicznego

20.Beata Matyjaszczyk - Rada Działalności Pożytku Publicznego

21.Henryk Wujec - Zastępca Przewodniczącego - Stała Konferencja Ekonomii Społecznej

22.Joanna Wardzińska - Stała Konferencja Ekonomii Społecznej

23.Cezary Miżejewski - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

24.Przemysław Piechocki - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

25.Janusz Paszkowski, Prezes Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy

26.Joanna Brzozowska-Wabik, Członek Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Kierownik Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości

27.Alfred Domagalski, Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej

28.Dr Adam Piechowski, p. o. Dyrektora Spółdzielczego Instytutu Badawczego Krajowej Rady Spółdzielczej

29.Sławomir Wieteska - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

30.Łukasz Broniszewski - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

31. Antoni Sobolewski - Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych

32.Tadeusz Durczok - Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych

33.Tomasz Sadowski, Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA, Związek Powiatów Polskich

34.Zygmunt Mierzejewski, Forum Związków Zawodowych

35.Agnieszka Kochańska, Komisja Krajowa NSZZ Solidarność

36. Krzysztof Kozicki, Związek Pracodawców Polskich


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Małgorzata Saracyn

Tagi:

Polecamy