Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Skład Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji

W związku z zakończonym naborem kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, ogłoszonym na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, przedstawiamy listę wszystkich wybranych członków KKRES II kadencji.


 1. Przewodnicząca - Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 2. Zastępca Przewodniczącej - Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 3. Sekretarz - Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej
  i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dziewięciu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych i przez nie nadzorowanych:

 1. Marcin Ociepa, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 2. Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 3. Grażyna Marciniak, Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego
 4. Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu EFS, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 5. Michał Kopeć, Dyrektor Biura Wdrażania Instrumentów Finansowych
  w Departamencie Programów Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego
 6. Magdalena Olejarz, Dyrektor Departamentu UE i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Zamówień Publicznych
 7. Iwona Kulikowska, Z-ca Dyrektora  Departamentu  Finansowania Sfery Budżetowej, Ministerstwo Finansów
 8. Katarzyna Witczak, Główny specjalista w Departamencie Spraw Społecznych
  i Oświaty Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 9. Dorota Habich, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Programowych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 Ośmiu przedstawicieli jednostek samorządu wojewódzkiego (Komisja Wspólna Rządu
i Samorządu Terytorialnego – 2 osoby, Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej – 2 osoby, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej – 4 osoby:

 1. Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
  w Krakowie, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 2. Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
  w Olsztynie, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 3. Wojciech Zarzycki, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
  w Poznaniu, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 4. Agnieszka Zabłocka, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
  w Gdańsku, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 5. Marcin Pluta, Burmistrz Miasta Brzeziny, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
 6. Andrzej Pyziak, Wójt Gminy Rudniki, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
 7. Tamara Borkowska, Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 8. Krystyna Żejmo-Wysocka - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 Ośmiu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej (Rada Działalności Pożytku Publicznego – 1 osoba, Krajowa Rada Spółdzielcza – 1 osoba, Rada Dialogu Społecznego – 2 osoby, samorządowe organizacje banków i instytucji finansowych – 2 osoby, szkoły wyższe realizujące programy edukacyjne zawierające zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej – 2 osoby

 1. Jerzy Jankowski, Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Krajowa Rada Spółdzielcza
 2. Halina Obraniak, Wiceprzewodnicząca Federacji Związków Zawodowych, Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Rada Dialogu Społecznego
 3. Robert Kwiatkowski, Dyrektor Generalny Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Dialogu Społecznego
 4. Jacek Rapcia, Doradca Prezesa Zarządu, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych
 5. Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu ZBP ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych, Związek Banków Polskich
 6. Ewa Leś, Instytut Polityki Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 7. Janusz Erenc, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
 8. Przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego zostanie wskazany
  w późniejszym terminie

 Dziesięciu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej wybieranych spośród zgłoszeń co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) lub osobę prawną niedziałającą
w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającą co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, lub spółdzielni, o których mowa
w ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285):

 1. Łukasz Broniszewski, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) - Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
 2. Anna Bulka, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) - Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
 3. Tadeusz Durczok, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450,
  z późn. zm.)
 4. Witold Ekielski, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)
 5. Olga Gałek, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)
 6. Adam Hadław, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) - Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej
 7. Zbigniew Hanas, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) - Fundacja Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji "Centrum Rozwoju"
 8. Cezary Miżejewski, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
 9. Przemysław Piechocki, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie
  z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21)
  - Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
 10. Barbara Sadowska, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)
 11. Piotr Stronkowski, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
 12. Dariusz Węgierski, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) - Regionalny Spółdzielczy Związek Rewizyjny

 Członkowie wspierający:

 1. Beata Bernacka, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) - Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 2. Marcin Bernacki, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) - Porozumienie Lubelskich Organizacji Pozarządowych
 3. Iwona Borkowska, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA
 4. Karolina Cyran-Juraszek, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie
  z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21)
  - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
 5. Jacek Czajka, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)
 6. Małgorzata Jabłońska, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450,
  z późn. zm.)
 7. Dariusz Krajewski, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) - Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 8. Karolina Krzemińska, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
 9. Zenon Matuszko, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)
 10. Antoni Sobolewski, poparcie osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10: a) organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy, b) spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21) - Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa
 11. Barbara Święch-Bober, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450,
  z późn. zm.)
 12. Leszek Wasiewicz, poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450,
  z późn. zm.)
Data utworzenia: 2018-10-22 11:30:43 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2018-11-13 11:17:31 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy