Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Seminaria upowszechniające stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Fundusz Współpracy pragnie zaprosić Państwa na realizowane pod patronatem Urzędu Zamówień Publicznych i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (w województwie mazowieckim także pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego) seminaria pt.

 

Klauzule społeczne w Zamówieniach Publicznych.

 

Seminaria, mające na celu upowszechnienie możliwości stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, realizowane będą w około 80 lokalizacjach na terenie całego kraju w ramach projektu systemowego „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uczestnikami seminariów mogą być pracownicy administracji publicznej oraz pracownicy instytucji zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Seminaria w szczególności adresowane są do:

  • pracowników jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz ich jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za procesy związane z zamówieniami publicznymi, głównie z wydziałów i biur odpowiedzialnych za zamówienia publiczne,
  • pracowników nie będących pracownikami tych wydziałów, ale przygotowujących zamówienia (opisy przedmiotów zamówienia, Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia)
  • osób odpowiedzialnych za inicjowanie zamówień w urzędach.

Szczególnie ważne jest, aby w seminariach brały udział te osoby, które zajmują się zamówieniami publicznymi i mają wpływ na powstawanie dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego.

 

Na seminariach będziemy wyjaśniać znaczenie i rolę zamówienia publicznego uwzględniającego cele społeczne, podstawy prawne klauzul społecznych, pokazywać stosowane w praktyce etapy  planowania zamówienia publicznego, stosowaną w praktyce klauzulę zastrzeżoną  i zatrudnieniową czy możliwe do zastosowania zapisy umów z klauzulą społeczną, zapisy przykładowych SIWZ itp…. Będziemy popularyzować rozwiązania oraz korzyści wynikające ze stosowania klauzul społecznych oraz  rozwiązania stosowane w tym zakresie Unii Europejskiej.

 

Seminaria będą prowadzone w formule aktywnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami seminarium. Uzupełnieniem seminariów będzie możliwość skorzystania z doradztwa po szkoleniu, które świadczone będzie przez trenerów w formie mailowej. Seminaria prowadzone będą w małych grupach liczących maksymalnie 20 osób. Seminaria są bezpłatne. Uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu na seminarium.

 

Seminaria są bezpłatne.

Informacje na temat seminariów/szkoleń oraz ich lokalizacji dostępne są na stronie internetowej www.klauzulespoleczne.pl. Na seminarium można zgłosić się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej poprzez wypełnienie  formularza rekrutacyjnego.

 

W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszym zespołem realizującym projekt:

tel: 022/4509704, lub e-mail: klauzule@cofund.org.pl.

 

Seminaria objęte są również patronatem Związku Miast Polskich.

 

Program seminarium znajdziecie państwo na stronie www.klauzulespoleczne.pl.

 

Z poważaniem,

 

Jolanta Kalinowska

Koordynator FFW

Projekt „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”

Data utworzenia: 2014-05-16 15:03:47 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-05-16 15:05:43 przez: Jakub Szewczyk

Tagi:

Polecamy