Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową

Ścieżki współpracy to 3 letni projekt grantowy realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy. Wspiera on beneficjentów projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, bez względu na program operacyjny. W drodze konkursu przyznawane będą granty umożliwiające realizatorom projektów POWER i RPO dodanie do nich komponentu ponadnarodowego. 

Uruchomiony został pilotaż projektu, który na tym etapie obejmować będzie podmioty z województwa mazowieckiego. W ramach pilotażu w Warszawie i w Radomiu odbędą się spotkania informacyjne z potencjalnymi grantobiorcami oraz warsztaty dla wybranych uczestników spotkań, którzy wyrażą chęć dalszej pracy nad swoimi pomysłami na projekt współpracy ponadnarodowej. 

Poniżej znajudje się harmonogram spotkań oraz warsztatów (liczba miejsc jest ograniczona): 
 
Harmonogram dla Warszawy:  
4 grudnia 2018r. - Spotkanie (termin I)
5 grudnia 2018r. - Spotkanie (termin II)
11 grudnia 2018r.- Warsztat  

Harmonogram dla Radomia:  
6 grudnia 2018r.- Spotkanie
13 grudnia 2018r.- Warsztat 

Zachęcamy realizatorów projektów do udziału w szkoleniach i warsztatach. Wszelkie szczegóły dla zainteresowanych projektem i uzyskaniem grantu wraz z formularzem zgłoszeniowym na spotkania i warsztaty dostępne są na stronie  www.sciezkiwspolpracy.pl. Formularz rejestracji na spotkania: https://goo.gl/forms/rduQKs5jTPeN7DSX2
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia można wysyłać do 28 listopada 2018r. 
Data utworzenia: 2018-11-22 15:16:37 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy