Rozszerzenie zespołu ekspertów w ZBPO

W październiku, w wyniku konkursu, do zespołu projektowego dołączyła p. Anna Mazowiecka, Specjalistka ds. Obsługi administracyjno-finansowej. Pani Anna wnosi do projektu duże doświadczenie w pracy związanej ze sprawozdawczością finansową, rozliczeniami i wymaganiami formalnymi przy realizacjach projektów PO KL.
 
W drodze konkursu do projektu dołączyło również trzech dodatkowych ekspertów z zakresu poradnictwa obywatelskiego: dr Tomasz Kaźmierczak, Barbara Kurowska i Przemysław Stich. Dr Tomasz Kaźmierczak jest wieloletnim członkiem Zarządu Warszawskiego Biura Porad Obywatelskich przy Centrum Informacji Społecznej oraz naukowcem w Zakładzie Teorii i Metod Pracy Socjalnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Barbara Kurowska jest kierownikiem Biura Porad Obywatelskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, a Przemysław Stich pracuje w Biurze Porad Obywatelskich w Rudzie Śląskiej jako doradca i prawnik. Razem z Iją Ostrowską i Barbarą Przybylską, będą pracowali w grupie roboczej ds. opracowania modelu i założeń polityki wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce.
Data utworzenia: 2015-04-30 11:33:04