Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Rekomendacje dotyczących działalności placówek pobytu dziennego, w tym podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Rekomendacje dotyczących działalności placówek pobytu dziennego, w tym podmiotów zatrudnienia socjalnego.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną zapraszamy wszystkie podmioty zatrudnienia socjalnego do zapoznania się z „Rekomendacjami dotyczącymi działalności placówek pobytu dziennego” (link poniżej).

Ww. rekomendacje określają zasady przygotowania pomieszczeń, prowadzenia zajęć, a także obostrzeń sanitarnych jakie powinny obowiązywać w poszczególnych placówkach w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2.

Jednocześnie należy podkreślić, że decyzja dotycząca możliwości funkcjonowania wyżej wymienionych placówek zależeć będzie od sytuacji epidemicznej i będzie podejmowana przez wojewodów po konsultacji z państwowymi wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi. 

 

https://das.mpips.gov.pl/source/2020/rekomendacje%20dla%20placowek%20wspacia%20dziennego.pdf

 

Data utworzenia: 2020-04-02 12:38:52 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2021-03-29 08:40:29 przez: Weronika Tomaszewska

Komunikat dla Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego z dnia 1 kwietnia 2020 r. 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dla Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego w sprawie zawieszenia zajęć w PZS oraz możliwości wnioskowania przez te podmioty o niezawieszanie zajęć.

INFORMACJA DLA PZS

Data utworzenia: 2020-04-02 12:38:52 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2021-03-29 08:40:29 przez: Weronika Tomaszewska

Komunikat dla Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego z dnia 25 marca 2020 r. 

W załączonym pliku przekazujemy komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla podmiotów zatrudnienia socjalnego nt. świadczenia integracyjnego wypłacanego uczestnikom centrów integracji społecznej.

K O M U N I K A T

Data utworzenia: 2020-04-02 12:38:52 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2021-03-29 08:40:29 przez: Weronika Tomaszewska

Komunikat dla powiatowych urzędów pracy z dnia 25 marca 2020 r. 

w załączonym pliku przekazujemy komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla powiatowych urzędów pracy nt. świadczenia integracyjnego wypłacanego uczestnikom centrów integracji społecznej.

KOMUNIKAT

Data utworzenia: 2020-04-02 12:38:52 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2021-03-29 08:40:29 przez: Weronika Tomaszewska

Komunikat dla Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego z dnia 19 marca 2020 r.  

Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla podmiotów zatrudnienia socjalnego w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2

K O M U N I K A T

Data utworzenia: 2020-04-02 12:38:52 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2021-03-29 08:40:29 przez: Weronika Tomaszewska

Tagi:

Polecamy