Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Realizacja Projektu zmierza ku końcowi - podsumowanie cz. I

Ponieważ z końcem lipca 2014 r. zakończymy realizację Projektu warto podsumować ponad 2,5 roku pracy nad stworzeniem rozwiązań modelowych odnoszących się do poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wykonywanie Projektu rozpoczęło się w grudniu 2011 r., a kończy w lipcu bieżącego roku. Projekt realizowany był w Partnerstwie czterech oragnizacji pozarządowych – Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS, Instytutu Spraw Publicznych oraz Związku Biur Porad Obywatelskich, pod egidą Lidera Partnerstwa – Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Przypomnijmy, że głównym celem Projektu było wypracowanie kierunków i zasad polityki państwa w zakresie wzmacniania i rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce.

Celami szczegółowymi zaś było:

  1. PRZEPROWADZENIE BADAŃ, dzięki którym w ramach Projektu pozyskano kompleksową wiedzę na temat poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce i zagranicą;
  2. STWORZENIE MODELOWYCH ROZWIĄZAŃ, dotyczących funkcjonowania systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego, obejmujących zasady działania, współdziałania, finansowania, oceny i samooceny. Na podstawie tak stworzonego modelu opracowano jedną, spójną politykę państwa w stosunku do podmiotów świadczących poradnictwo prawne;
  3. UPOWSZECHNIENIE wiedzy na temat możliwości i zakresu korzystania z bezpłatnych porad prawnych wśród interesariuszy (decydentów, grantodawców, personelu instytucji poradniczych) oraz klientów, jak również informowanie o wypracowanych w trakcie trwania projektu rozwiązaniach.

Pozostałymi celami było m.in. zwiększeniekompetencji instytucji poradniczych oraz poszerzenie wiedzy osób niezamożnych o możliwościach i zakresie korzystania z usług poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Przyjęte założenia udało się zrealizować, o czym świadczą chociażby produkty powstałe i przyjęte w ramach Projektu (dostępne w zakładce Produkty).

Oprac. FUPP

Data utworzenia: 2015-05-07 11:04:27

Tagi:

Polecamy