Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Raporty z badań i ekspertyzy

Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dofinansowana przez Ministra Edukacji i Nauki (decyzja z kwietnia 2006r. ) ze środków na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagajacej badania w 2006 r.

Autorzy ekspertyzy:
Marek Rymsza - autor części 1; 4, redakcja całości tekstu,
Piotr Frączak - współautor części 2; Aneksu 1
Ryszard Skrzypiec- współautor części 2; Aneksu 1
Zbigniew Wejman - autor części 3

Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym  [277 kB] >>>

Aneks (1)        Zestawienia tabelaryczne  [88,8 kB] >>>

Aneks (2)        Bibliografia [67,8 kB] >>>


Ekspertyza badawczo - naukowa Gospodarcza strona dobroczynności została dofinansowana przez Ministra Edukacji i Nauki (decyzja z kwietnia 2006r. ) ze środków na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagajacej badania w 2006 r.

pobierz >>>


Dr Małgorzata Winter

Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

pobierz >>>


 

2006.11.30

Propozycja konstrukcji wskaĽników służących monitorowaniu działań 4.4 i 4.5 w priorytecie IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Stowarzyszenie Klon/Jawor we współpracy z Instytutem Socjologii UW
Opracowanie: K. Buczek, M. Gumkowska, J. Herbst,   J.J. Wygnański

zobacz >>


Polecamy