Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Raport z analizy danych zastanych dotyczących PPIO

Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) przygotował w ramach projektu systemowego PO KL „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce" raport zawierający analizę danych zastanych dotyczących nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Raport obejmuje następujące zagadnienia:

 • Problem definicji pojęcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego
 • Przegląd literatury na temat dostępności i korzystania z pomocy prawnej wraz z płynącymi z niego wnioskami i rekomendacjami (dr Jan Winczorek)
 • Wnioski z badań ewaluacyjnych projektów poradnictwa realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Poradnictwo prawne i obywatelskie w rządowych dokumentach strategicznych
 • Dotychczasowe projekty ustaw dotyczących systemowych rozwiązań w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego
 • Źródła finansowania poradnictwa prawnego i obywatelskiego
 • Nieodpłatna pomoc prawna – przegląd badań i materiałów z ekonomicznej analizy prawa (dr Michał Araszkiewicz)
 • System poradnictwa prawnego i obywatelskiego z perspektywy ekonomicznej: rozważania ekonomisty (dr Waldemar Florczak)
 • Ubezpieczenia pomocy prawnej
 • Podmioty świadczące poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce oraz dane statystyczne dotyczące skali poradnictwa świadczonego przez analizowane podmioty
 • Analiza porównawcza zagranicznych modeli systemów pomocy prawnej
 • Analiza wybranych polskich, europejskich oraz międzynarodowych przepisów prawa dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz standardów konstytucyjnych
 • Standardy w poradnictwie prawnym i obywatelskim (dr Witold Klaus)
 • Polskie i zagraniczne instytucje wspierające poradnictwo prawne i obywatelskie
 • Odpowiedzialność cywilna podmiotów świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie
 • Informacje dotyczące wizyty studyjnej, jaką odbyli do Holandii przedstawiciele INPRIS
 • Opracowanie „System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce: sugestie wynikające z praktyki międzynarodowej" przygotowane przez ekspertów współpracujących z Haskim Instytutem Internacjonalizacji Prawa oraz z Instytutem Interdyscyplinarnych Studiów Prawa Cywilnego i Systemów Rozwiązywania Sporów w Tilburgu – prof. Mauritsa Barendrechta, dra. Martina Gramatikova oraz Corry van Zeeland

Raport został przygotowany) przez zespół INPRIS pod kierunkiem Łukasza Bojarskiego (Członka Zarządu INPRIS). Skład zespołu:
- Grzegorz Wiaderek (prezes INPRIS)
- dr Michał Araszkiewicz (ekspert INPRIS)
- dr Witold Klaus (ekspert INPRIS)
- dr Jan Winczorek (ekspert INPRIS)
- dr Waldemar Florczak (ekspert INPRIS)
- Paweł Maranowski (badacz/analityk INPRIS)
- Agata Witkowska (badaczka/analityczka INPRIS)

Ze względu na obszerność materiału z analizy danych zastanych oraz konieczności zapewnienia jego przejrzystości, jest on udostępniany stopniowo w uporządkowanych i wyodrębnionych częściach w zakładce "Co nowego?" oraz na stronie http://www.inpris.pl

oprac. INPRIS

Data utworzenia: 2015-04-30 15:27:00

Tagi:

Polecamy