Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Rada Zatrudnienia Socjalnego II kadencji

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dniem  29 listopada 2019 r. została powołana Rada Zatrudnienia Socjalnego II kadencji (2019-2022). Rada działa przy Ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego na podstawie  art. 18e ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym(Dz. U. z 2019 r. poz. 217, z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 337) stanowiącym wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 18e ust. 7 ww. ustawy.

Uroczyste wręczenie aktów powołania oraz pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 29 listopada 2019 r.

Przewodnicząca Rady:

Pani Małgorzata Kowalska   

Wiceprzewodniczący Rady:

Stanisław Słowik   

Sekretarz Rady:

Ewa Żmuda                                      

Członkowie Rady:

Małgorzata Bernard-Staniszewska

Barbara Kempa

Krzysztof Ryszard Kozicki

Agnieszka Krzaczkowska

Agata Ługowska

Agnieszka Barbara Muzyk

Bernadetta Paw

Justyna Rozbicka-Stanisławska

Barbara Sadowska

Dariusz Sitko

Ksiądz dr Stanisław Słowik

Katarzyna Sokołowska

Paweł Wiśniewski

Ewa Żmuda

rada Zatrudnienia Socjalnego - logo

Data utworzenia: 2019-01-23 11:02:07 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2020-01-22 13:51:07 przez: Filip Kołodziejski

Rada Zatrudnienia Socjalnego została powołana na podstawie art. 18e ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 5 ust. 6 tejże ustawy.

Rada Zatrudnienia Socjalnego jest organem opiniodawczo - doradczym w sprawach zatrudnienia socjalnego działającym przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego.

Do zakresu działania Rady należy:

  1. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie zatrudnienia socjalnego;
  2. przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów zatrudnienia socjalnego;
  3. przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego okresowych informacji o swojej działalności;
  4. przyjmowanie i opiniowanie dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w zakresie zatrudnienia socjalnego.

Rada składa się z nie więcej niż 15 osób reprezentujących podmioty zatrudnienia socjalnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na okres 3 lat. Członkowie Rady Zatrudnienia Socjalnego pełnią swoje funkcje społecznie.

26 października 2016 r. odbyło się uroczyste wręczenie Aktów Powołania na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego I Kadencji na lata 2016 – 2019. Tego dnia odbyło się również pierwsze posiedzenie Rady.

Prezydium Rady Zatrudnienia Socjalnego

Przewodnicząca – Pani Małgorzata Kowalska

Wiceprzewodnicząca – Pani Ewa Żmuda

Sekretarz – Ks. Stanisław Słowik

Rada Zatrudnienia Socjalnego kontakt:

Beata Kur – Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

tel.: (22) 461 61 38         

email: beata.kur@mrpips.gov.pl


PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ

30.11 - 1.12.2016 r.

8-9.03.2017

12-13.06.2017

15.02.2018

24.05.2018

14.11.2018

Data utworzenia: 2019-01-23 11:02:07 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2020-01-22 13:51:07 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy