Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Rada Zatrudnienia Socjalnego II kadencji

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dniem  29 listopada 2019 r. została powołana Rada Zatrudnienia Socjalnego II kadencji (2019-2022). Rada działa przy Ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego na podstawie  art. 18e ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym(Dz. U. z 2019 r. poz. 217, z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 337) stanowiącym wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 18e ust. 7 ww. ustawy.

Uroczyste wręczenie aktów powołania oraz pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 29 listopada 2019 r.

Lp

Imię i nazwisko

Funkcja

Instytucja Zgłaszająca

1

Małgorzata Kowalska

Przewodnicząca

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne prowadzące CIS Toruń

2

Ksiądz dr. Stanisław Słowik 

Wiceprzewodniczący

Caritas Diecezji Kieleckiej

Kielce

3

Ewa Żmuda

Sekretarz

Wrocławskie Centrum Integracji

Wrocław

4

Krzysztof Ryszard Kozicki

Członek Rady

Spółdzielnia Socjalna Alexis Łomża

5

Agnieszka Krzaczkowska

Członek Rady

Centrum Integracji Społecznej Zielona Góra

6

Agata Ługowska

Członek Rady

Caritas Diecezji Siedleckiej

Siedlce

7

Agnieszka Barbara Muzyk

Członek Rady

Podlaski Urząd Wojewódzki Białystok

8

Bernadetta Paw

Członek Rady

Spółdzielnia Socjalna Serwis Tarnów

9

 Justyna Rozbicka - Stanisławska

Członek Rady

Towarzystwo Pomocy im. św.Brata Alberta koło gdańskie

Gdańsk

10

Barbara Sadowska

Członek Rady

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

Poznań

11

Dariusz Sitko

Członek Rady

Śląski Urząd Wojewódzki

Katowice

12

Małgorzata Bernard-Staniszewska

Członek Rady

Fundacja Równi Choć Różni

Międzylesie

13

Katarzyna Sokołowska

Członek Rady

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella

Chełm

14

Paweł Wiśniewski

Członek Rady

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus/KIS 

Janów Lubelski

15

Barbara Kempa

Członek Rady

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Bydgoszcz

rada Zatrudnienia Socjalnego - logo

Data utworzenia: 2019-01-23 11:02:07 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2020-01-22 13:51:07 przez: Filip Kołodziejski

Rada Zatrudnienia Socjalnego została powołana na podstawie art. 18e ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 5 ust. 6 tejże ustawy.

Rada Zatrudnienia Socjalnego jest organem opiniodawczo - doradczym w sprawach zatrudnienia socjalnego działającym przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego.

Do zakresu działania Rady należy:

  1. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie zatrudnienia socjalnego;
  2. przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów zatrudnienia socjalnego;
  3. przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego okresowych informacji o swojej działalności;
  4. przyjmowanie i opiniowanie dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w zakresie zatrudnienia socjalnego.

Rada składa się z nie więcej niż 15 osób reprezentujących podmioty zatrudnienia socjalnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na okres 3 lat. Członkowie Rady Zatrudnienia Socjalnego pełnią swoje funkcje społecznie.

26 października 2016 r. odbyło się uroczyste wręczenie Aktów Powołania na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego I Kadencji na lata 2016 – 2019. Tego dnia odbyło się również pierwsze posiedzenie Rady.

Prezydium Rady Zatrudnienia Socjalnego

Przewodnicząca – Pani Małgorzata Kowalska

Wiceprzewodnicząca – Pani Ewa Żmuda

Sekretarz – Ks. Stanisław Słowik

Rada Zatrudnienia Socjalnego kontakt:

Beata Kur – Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

tel.: (22) 461 61 38         

email: beata.kur@mrpips.gov.pl


PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ

30.11 - 1.12.2016 r.

8-9.03.2017

12-13.06.2017

15.02.2018

24.05.2018

14.11.2018

Data utworzenia: 2019-01-23 11:02:07 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2020-01-22 13:51:07 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy