Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

ROPS Poznań

Harmonogram działań ROPS w Poznaniu w 2020 roku  w ramach projektu

„System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”

W ramach projektu „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” w zadaniu 5 i 7 działają 2 grupy tematyczne:

 • w zadaniu 5 – grupa ds. edukacji, działająca w ramach Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
 • w zadaniu 7 – grupa ds. koordynacji ekonomii społecznej w regionach, działająca w ramach Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej;

W ramach zadania 7:

 1. planowane są 3 spotkania grupy ds. koordynacji ekonomii społecznej w regionach:
 • pierwsze spotkanie: 12–13.03.2020 w Poznaniu;
 • drugie spotkanie – II kwartał 2020 roku;
 • trzecie spotkanie – III-IV kwartał 2020 roku.
 1. spotkanie Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej – termin do ustalenia
 2. warsztat sieciujący ROPS-OWES na temat regionalnej koordynacji rozwoju ekonomii społecznej w ramach IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej – 23-24.06.2020 w Warszawie
 3. spotkania w ramach kampanii lobbingowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Obecnie planuje się dotarcie z informacją na rzecz upowszechniania ekonomii społecznej na posiedzenie Konwentu Marszałków na Podkarpaciu.

W ramach zadania 5:

Planowane jest:

 1. zakończenie realizacji zlecenia na przygotowanie narzędzi służących upowszechnianiu  programu edukacyjnego wśród dzieci i młodzieży – I kwartał 2020
 2. przygotowanie i opracowanie podręcznika wdrażania przedsiębiorczości społecznej w szkołach – II/III kwartał 2020
Data utworzenia: 2020-02-03 10:35:05 przez: Anna Moskwa

Podsumowanie działań ROPS w Poznaniu w 2019 roku  w ramach projektu

„System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”

W ramach projektu „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” w zadaniu 5 i 7 działają 2 grupy tematyczne:

 • w zadaniu 5 – grupa ds. edukacyjnych, działająca w ramach Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
 • w zadaniu 7 – grupa ds. koordynacji ekonomii społecznej w regionach, działająca w ramach Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej;

W ramach zadania 7:

 1. odbyły się 3 spotkania grupy ds. koordynacji ekonomii społecznej w regionach:
 • 31.01.2019 w Warszawie;
 • 20-21.05.2019 w Poznaniu;
 • 26.11.2019 w Warszawie.
 1. spotkanie Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej – 26.11.2019 w Warszawie;
 2. warsztat sieciujący ROPS-OWES na temat regionalnej koordynacji rozwoju ekonomii społecznej
  w ramach III Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej – 5-6.06.2019 w Warszawie
 3. Odbyło się również klika spotkań w ramach kampanii lobbingowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej:
 • 10.01.2019 w Poznaniu;
 • 17.05.2019 w Poznaniu;
 • 16.09.2019 w Poznaniu;
 • 19.09.2019 w Poznaniu.

W ramach zadania 5:

 1. odbyły się 3 spotkania grupy ds. edukacyjnych:
 • 20-21.05.2019 w Poznaniu;
 • 30.09.2019 w Warszawie;
 • 11.12.2019 w Warszawie.
 1. opracowano program edukacyjny dla szkół podstawowych „Przedsiębiorczość społeczna. Współpraca zamiast rywalizacji” oraz
 2. przeprowadzono 4 warsztaty focusowe dla dzieci i młodzieży w ramach upowszechniania przedsiębiorczości społecznej:
 • 4.04.2019 w Poznaniu;
 • 16.05.2019 w Koninie;
 • 3.06.2019 w Koninie;
 • 4.06.2019 w Kłodawie.
 1. zlecono przygotowanie narzędzi służących upowszechnianiu  programu wśród dzieci
  i młodzieży (wartość zamówienia 34.000 zł). Realizacja zlecenia nastąpi w I kwartale 2020 r.
Data utworzenia: 2020-02-03 10:35:05 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy