Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

RDPP 2012-2015

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, w dniu 28 czerwca 2012 r. powołana została Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji w składzie:

STRONA POZARZĄDOWA:

 1. Krzysztof Balon - WRZOS
 2. Tomasz Bilicki - Fundacja INNOPOLIS (od dnia 14 sierpnia 2013 r.)
 3. Paweł Dębek - Dolnośląska Rada ds. Młodzieży
 4. Michał Ludwikowski - Fundacja Rozwoju (do dnia 2 października 2012 r.)
 5. Cezary Miżejewski - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
 6. Ks. Robert Sitarek - Polska Rada Ekumeniczna
 7. Małgorzata Sinica - Związek Harcerstwa Polskiego
 8. Ks. Stanisław Słowik - Caritas Diecezji Kieleckiej
 9. Teresa Tiszbierek - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
 10. Łukasz Waszak - Sieć SPLOT
 11. Jan Jakub Wygnański - Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA

STRONA SAMORZĄDOWA:

 1. Michał Guć - Związek Miast Polskich
 2. Marek Mazur - Związek Województw RP
 3. Andrzej Nowicki - Związek Powiatów Polskich (od dnia 31 marca 2015 r.)
 4. Paweł Tomczak - Związek Gmin Wiejskich RP
 5. Marek Tramś - Związek Powiatów Polskich (do dnia 31 marca 2015 r.)
 6. Marcin Wojdat - Unia Metropolii Polskich

STRONA RZĄDOWA:

 1. Lucyna Bogusz - ekspert w Sekretariacie Ministra, Ministerstwo Gospodarki
 2. Jarosław Duda - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 3. Małgorzata Omilanowska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  (do dnia 5 listopada 2014 r.)
 4. Paweł Orłowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
 5. Stanisław Rakoczy - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
 6. Andrzej Wyrobiec - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  (od dnia 5 listopada 2014 r.)

Pracami Rady kieruje dwóch współprzewodniczących , którymi są wybrani spośród członków Rady:

 • przedstawiciel organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych oraz jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedstawiciel organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy, wybrany przez członków rady będących przedstawicielami tych organizacji, związków, porozumień i podmiotów.

Na posiedzeniu inauguracyjnym RDPP w dniu 19 lipca 2012 r. na Współprzewodniczących RDPP wybrani zostali:

 1. Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - ze strony organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych oraz jednostek samorządu terytorialnego
 2. Krzysztof Balon ze strony organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

 

Zespoły problemowe RDPP i ich skład:

Zespół ds. Dialogu i Współpracy i Partycypacji Obywatelskiej:

 1. Krzysztof Balon
 2. Lucyna Bogusz
 3. Paweł Dębek
 4. Jarosław Duda
 5. Andrzej Wyrobiec
 6. Marek Tramś
 7. Jan Jakub Wygnański

Zespół ds. Prawnych i Monitoringu:

 1. Michał Guć
 2. Stanisław Rakoczy
 3. Małgorzata Sinica
 4. Ks. Stanisław Słowik
 5. Teresa Tiszbierek
 6. Marcin Wojdat

Zespół ds. Programu i Funduszy:

 1. Paweł Dębek
 2. Marek Mazur
 3. Cezary Miżejewski
 4. Paweł Orłowski
 5. Ks. Stanisław Słowik
 6. Teresa Tiszbierek
 7. Łukasz Waszak

Zespół ds. interwencji:

 1. Tomasz Bilicki
 2. Cezary Miżejewski

Doraźny Zespół ds. Polityki na Rzecz Młodzieży:

 1. Lucyna Bogusz
 2. Paweł Dębek
 3. Małgorzata Sinica
 4. Teresa Tiszbierek
 5. Marcin Wojdat

Doraźny Zespół ds. monitorowania polityki senioralnej:

 1. Tomasz Bilicki
 2. Ks. Stanisław Słowik
 3. Teresa Tiszbierek

Doraźny Zespół ds. prac nad Programem FIO na lata 2014 - 2020:

 1. Ks. Robert Sitarek
 2. Ks. Stanisław Słowik
 3. Krzysztof Balon
 4. Łukasz Waszak
 5. Cezary Miżejewski
 6. Jan Jakub Wygnański
 7. Małgorzata Sinica
 8. Krzysztof Więckiewicz
 9. Henryk Wujec
 10. Marcin Dadel
Doraźny Zespół ds. usług społecznych:

 1. Cezary Miżejewski – Przewodniczący Zespołu, członek Rady
 2. Krzysztof Balon – współprzewodniczący Rady
 3. Ks. Stanisław Słowik – członek Rady
 4. Magdalena Salwerowicz – Agencja Rozwoju Lokalnego, Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 5. Agnieszka Dudzińska - - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
  z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera
 6. Barbara Abramowska - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
  z Upośledzeniem Umysłowym
 7. Renata Ekielska – „Ja kobieta” Projektowanie codzienności
 8. Dominika Woźniewska - Żol - Medued Sp. z o.o.
 9. Anna Grabowska - Fundacja „Promyk Słońca”
 10. Kamil Czerwiński – Fundacja Ad Rem
 11. Małgorzata Gorący – Wiceprezes Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
 12. Agata Gawska – Naczelna Rada Zatrudnienia
Doraźny Zespół ds. redagowania dokumentu "Dobre praktyki w opp"

 1. Krzysztof Balon – przewodniczący Zespołu
 2. Jakub Wygnański 
 3. Ks. Stanisław Słowik 
Doraźny Zespół ds. projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej:

 1. Tomasz Bilicki
 2. Cezary Miżejewski
 3. Marcin Wojdat
Doraźny Zespół ds. przygotowania raportu o nieprawidłowościach w powoływaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących i innych gremiów.

 1. Paweł Dębek
 2. Małgorzata Sinica
 3. Teresa Tiszbierek
 4. Jakub Wygnański
Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Akonet - aktualizacje

Tagi:

Polecamy