Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

RDPP 2009-2012

Skład RDPP III kadencji

Decyzją Minister Pracy i Polityki Społecznej, Pani Jolanty Fedak, w dniu 29 kwietnia 2009 r. powołana została Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji w składzie:

STRONA POZARZĄDOWA:

 1. Krzysztof Balon - Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
 2. Marek Borowski - Bank Żywności w Olsztynie
 3. Marcin Dadel - Centrum Inicjatyw Obywatelskich
 4. Teresa Hernik - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
 5. Dr Maciej Lis - Polska Rada Ekumeniczna
 6. Wojciech Ratyński - Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (do 17.02.2011 r.)
 7. Anna Sienicka - Stała Konferencja Ekonomii Społecznej (SKES), reprezentowana przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE)
 8. Małgorzata Sinica- Związek Harcerstwa Polskiego
 9. Ks. Stanisław Słowik - Caritas Diecezji Kieleckiej
 10. Jan Jakub Wygnański - Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Współprzewodniczący

STRONA RZĄDOWA:

 1. Agnieszka Sędrowska - Szef Gabinetu Politycznego, Ministerstwo Gospodarki (od 19.07.2010 r.)
 2. Agnieszka Buła-Kopańska - Szef Gabinetu Politycznego, Ministerstwo Gospodarki (do 19.07.2010 r.)
 3. Maciej Grabowski - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów (od 15.02.2010 r.)
 4. Elżbieta Chojna-Duch - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów (do 15.02.2010 r.)
 5. Jarosław Duda - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Współprzewodniczący
 6. Adam Giersz - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki (do 29.03.2010 r.)
 7. Tomasz Siemoniak - Minister Obrony Narodowej

STRONA SAMORZĄDOWA:

 1. Tomasz Bystroński - Związek Gmin Wiejskich
 2. Robert Choma - Związek Powiatów Polskich
 3. Michał Guć - Związek Miast Polskich
 4. Andrzej Kościelny - Unia Miasteczek Polskich
 5. Aldona Wiktorska-Święcka - Unia Metropolii Polskich

Współprzewodniczący RDPP

Pracami Rady kieruje dwóch współprzewodniczących , którymi są wybrani spośród członków Rady:

 • przedstawiciel organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych oraz jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedstawiciel organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy, wybrany przez członków rady będących przedstawicielami tych organizacji, związków, porozumień i podmiotów.

Na posiedzeniu inauguracyjnym RDPP w dniu 29 kwietnia 2009 r. na Współprzewodniczących RDPP wybrani zostali jednomyślnie:

 1. Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - ze strony organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych oraz jednostek samorządu terytorialnego
 2. Jan Jakub Wygnański ze strony organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.


Na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2009 r. członkowie Rady dokonali wyboru Sekretarza Rady, którym został wybrany jednogłośnie Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego.


Stałe zespoły problemowe

Na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2009 r. powołano trzy stałe zespoły problemowe w składzie:

Zespół ds. prawnych i monitoringu:

 1. Marek Borowski
 2. Robert Choma
 3. Marcin Dadel
 4. Michał Guć
 5. Maciej Lis
 6. Anna Sienicka
 7. Ks. Stanisław Słowik

Zespół ds. programów i funduszy:

 1. Krzysztof Balon
 2. Marcin Dadel
 3. Wojciech Ratyński
 4. Tomasz Siemoniak
 5. Ks. Stanisław Słowik

Zespół ds. dialogu i współpracy:

 1. Krzysztof Balon
 2. Tomasz Bystroński
 3. Teresa Hernik
 4. Małgorzata Sinica
 5. Aldona Wiktorka-Święcka

 Zadecydowano, że zakres działalności zespołów oraz wybór przewodniczących odbędzie się na pierwszych spotkaniach zespołów.

W dniu 21 czerwca 2011 r. na podstawie Uchwały nr 3 Rady Działalności Pożytku Publicznego powołano czwarty, doraźny Zespół Rady.

Doraźny Zespół ds. Europejskiego Funduszu Społeczneg :

 1. Marek Borowski
 2. Teresa Hernik 
 3. Krzysztof Balon
 4. Marcin Dadel
 5. Małgorzata Sinica

Polecamy