Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Publikacje - Mechanizmy współpracy

Mechanizmy współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi - przewodnik, K. Krawczyk - do pobrania

Mechanizmy współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi - doświadczenia z wdrożeń, M. Możdżeń, T. Schimanek - do pobrania

System finansowania NGO w Polsce, red. S. Mazur, A. Pacut - do pobrania

Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polsce, red. S. Mazur, A. Pacut, M. Pokora - do pobrania

 

Materiały na spotkania upowszechniające

Doświadczenia i wnioski z wdrażania mechanizmów współpracy finansowej samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych, M. Makowska, T. Schimanek  - do pobrania

prezentacja - do pobrania

 

Raporty

Mechanizmy współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w wybranych krajach OECD i UE, M. Chomątowska - do pobrania

 

Materiały na szkolenia

Materiały szkoleniowe, T. Schimanek - do pobrania

Wzory dokumentów, T. Schimanek - do pobrania

 

Raporty z badań

Instytucjonalno-finansowe uwarunkowania współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi. Raport - do pobrania

Prawne uwarunkowania współpracy finansowej pomiędzy gminami i powiatami a organizacjami pozarządowymi. Raport - do pobrania

 

Raporty z analizy istniejących dobrych praktyk w zakresie współpracy finansowej pomiędzy JST-NGO

Powiat bolesławiecki - do pobrania

Powiat działdowski - do pobrania

Powiat oświęcimski - do pobrania

Powiat wągrowiecki - do pobrania

Miasto Ełk - do pobrania

Miasto Gdynia - do pobrania

Miasto Olsztyn - do pobrania

Miasto Wrocław - do pobrania

Gmina Biłgoraj - do pobrania

Gmina Cieszyn - do pobrania

Gmina Morawica - do pobrania

Gmina Popielów - do pobrania

Gmina Radomyśl Wielki - do pobrania

Gmina Tuszów Narodowy - do pobrania

Gmina Zielonka - do pobrania

 

Rekomendacje

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych z wykorzystaniem instrumentów finansowych - do pobrania

Data utworzenia: 2016-01-19 15:26:59 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:42:10

Polecamy