Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Publikacje - Ekonomia Społeczna

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami, które powstały w ramach projektu "Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej" w ramach Działania 1.2 PO KL.

Publikacje powstały w ramach prac Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej i grup tematycznych.

 

Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny POBIERZ>>>

Publikacja podsumowująca prace Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej oraz funkcjonujących w jego ramach Grup tematycznych w latach 2009-2012 POBIERZ>>>

Wspólna sprawa. Antologia tekstów poświęconych dziejom i zasadom spółdzielczości POBIERZ >>>

Ruchy nieformalne a kierunki rozwoju ekonomii społecznej. Rekomendacje dla polityk publicznych POBIERZ >>>

„Porównanie koncepcji wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i krajowym na podstawie wieloletnich regionalnych planów działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie oraz projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej” POBIERZ >>>

Data utworzenia: 2014-08-28 11:50:48 ; data modyfikacji: 2017-10-25 12:51:46

Tagi:

Polecamy