Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Publikacja sprawozdań

Przerwa w dostępie do Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Uwaga!

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w dniu 20 grudnia 2016 r. od godziny 22.00 do godziny 06.00 z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

W związku powyższym prosimy o nielogowanie się w tym czasie do Systemu.

Data utworzenia: 2017-10-05 13:36:59

Przerwa w dostępie do Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Uwaga!

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w dniu 23 czerwca 2016 r. od godziny 22.00 do godziny 00.00 z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

W związku powyższym prosimy o nielogowanie się w tym czasie do Systemu.

Data utworzenia: 2017-10-05 13:36:59

Przerwa w dostępie do Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Uwaga!

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w dniu 22 czerwca 2016 r. od godziny 22.00 do godziny 00.00 z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

W związku powyższym prosimy o nielogowanie się w tym czasie do Systemu.

Data utworzenia: 2017-10-05 13:36:59

Przerwa w dostępie do Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Uwaga!

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w dniu 15 czerwca 2016 r. od godziny 22.00 do godziny 23.00 z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

W związku powyższym prosimy o nielogowanie się w tym czasie do Systemu.

Data utworzenia: 2017-10-05 13:36:59

Przerwa w dostępie do Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Uwaga!

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w dniu 7 czerwca 2016 r. od godziny 22.00 do godziny 0.00 z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

W związku powyższym prosimy o nielogowanie się w tym czasie do Systemu.

Data utworzenia: 2017-10-05 13:36:59

W dniu 29 lutego br. została uruchomiona możliwość zamieszczania, na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015.

28.04.2016

Przerwa w dostępie do Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Uwaga!

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w dniu 1.05.2016 r. (niedziela) od godziny 22.00 do godziny 6.00 2.05.2016 r. (poniedziałek) z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

W związku powyższym prosimy o nielogowanie się w tym czasie do Systemu.

Data utworzenia: 2017-10-05 13:36:59

29 02 2016

Informacja o uruchomieniu Bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego

Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 29 lutego br. została uruchomiona możliwość zamieszczania, na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015.

UWAGA! Organizacje pożytku publicznego posiadające:

- formę prawną spółki akcyjnej,

- organizacje pożytku publicznego prowadzące działalność głównie w jednej z 4 nowych sfer działalności pożytku publicznego wprowadzonych do katalogu określonego
w art. 4 nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 5 sierpnia 2015 r., która weszła w życie 9 listopada 2015 r.,

proszone są o wstrzymanie z wypełnieniem sprawozdań do zakończenia prac związanych z modernizacją Bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Przewidywany termin uruchomienia możliwości edycji sprawozdań dla tych organizacji to koniec kwietnia br. 

Nowe sfery działalności pożytku publicznego:

- działalność na rzecz integracji cudzoziemców;

- ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);

- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

- udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

Data utworzenia: 2017-10-05 13:36:59

Przerwa w dostępie do Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Uwaga!

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w dniu 26.08.2015 r. (środa) od godziny 22.00 do godziny 6.00 27.08.2015 r. (czwartek) z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

W związku powyższym prosimy o nielogowanie się w tym czasie do Systemu.

Data utworzenia: 2017-10-05 13:36:59

Przerwa w dostępie do Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Informujemy, że w dniu 15 lipca w godzinach 2.00 do 6.00 nastąpi przerwa w działaniu Systemu. Podczas przerwy technicznej prosimy nie logować się do Systemu.

Data utworzenia: 2017-10-05 13:36:59

Przerwa w dostępie do Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Informujemy, że o godzinie 16.00 nastąpi godzinna  przerwa w działaniu Systemu. Prosimy o ponowne logowanie od godziny 17.00. Podczas przerwy technicznej prosimy nie logować się do systemu.

Data utworzenia: 2017-10-05 13:36:59

Przerwa w dostępie do Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Uwaga!

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w dniu 8.07.2015 r. (środa) od godziny 22.00 do godziny 2.00 9.07.2015 r. ( czwartek) z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

W związku powyższym prosimy o nielogowanie się w tym czasie do Systemu.

Data utworzenia: 2017-10-05 13:36:59

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że termin na zamieszczenie sprawozdań merytorycznych i finansowych organizacji pożytku publicznego dla których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (https://opp.mpips.gov.pl)  został wydłużony do dnia 22 lipca 2015 r.


Przerwa w dostępie do Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Uwaga!

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w dniu 21.06.2015 r. (niedziela) od godziny 22.00 do godziny 6.00 22.06.2015 r. ( poniedziałek) z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

W związku powyższym prosimy o nielogowanie się w tym czasie do Systemu.

Data utworzenia: 2017-10-05 13:36:59

Przerwa w dostępie do Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Uwaga!

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w dniu 15.06.2015 r. (poniedziałek) od godziny 22.00 do godziny 6.00 (16.06.2015 r.) z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

W związku powyższym prosimy o nielogowanie się w tym czasie do Systemu.

Data utworzenia: 2017-10-05 13:36:59

Sprawozdawczość organizacji pożytku publicznego za 2014 r.


Departament Pożytku Publicznego uprzejmie przypomina, iż zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) każda organizacja pożytku publicznego musi zamieścić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane są sprawozdania, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (System sprawozdań organizacji pożytku publicznego, zwany dalej Systemem na stronie https://opp.mpips.gov.pl).
    Należy podkreślić, że uruchomiony System uwzględnia zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100) dotyczące uproszczeń dla jednostek mikro. Należy podkreślić, że uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą organizacji, których organ zatwierdzający, w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego, podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego według załącznika 4 do ustawy o rachunkowości. W związku z powyższym w Systemie zostały uwzględnione wzory sprawozdań finansowych dla jednostek mikro. W konsekwencji na etapie określania kryteriów wyboru sprawozdań zostały dodane nowe pytania, które pozwolą określić właściwy zestaw dokumentów sprawozdawczych do wypełnienia przez organizację pożytku publicznego. Jednocześnie w celu wyeliminowania rozbieżności w sprawozdaniu finansowym
i merytorycznym zostały wprowadzone dodatkowe reguły logiczne.
        W przypadku gdy Państwa organizacja posiada rok obrotowy inny niż kalendarzowy, przypominamy, iż sprawozdania za 2014 rok (tj. okres który rozpoczyna się w roku 2014 a kończy w roku 2015) powinny być przez Państwa zamieszczone w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Należy podkreślić, że w przypadku organizacji, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, a które już zatwierdziły sprawozdanie finansowe - termin na ich zamieszczenie upływa po 15 dniach od dnia uruchomienia ww. Systemu.   
        Więcej informacji dotyczących sposobu zamieszczenia sprawozdań w Systemie znajdą Państwo w Podręczniku użytkownika Systemu na stronie:
http://www.pozytek.gov.pl/Opublikuj,sprawozdanie,w,bazie,742.html

Data utworzenia: 2017-10-05 13:36:59

 Przerwa w dostępie do Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Uwaga!

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w dniu 12.06.2015 r. (piątek) od godziny 22.00 do godziny 6.00 (13.06.2015 r.) z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu sprawozdań organizacji pożytku publicznego dla osób, które przegladają sprawozdania za lata 2011-2014.

W związku powyższym prosimy o nielogowanie się w tym czasie do Systemu.

Data utworzenia: 2017-10-05 13:36:59

 Przerwa w dostępie do Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Uwaga!

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w dniu 11.06.2015 r. (czwartek) od godziny 20.00 do godziny 00.00 z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

W związku powyższym prosimy o nielogowanie się w tym czasie do Systemu.

Data utworzenia: 2017-10-05 13:36:59

 Przerwa w dostępności do Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Uwaga!

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w dniu 12.05.2015 r. (wtorek) od godziny 22.00 do godziny 6.00 (13.05.2015 r.) z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

W związku powyższym prosimy o nielogowanie się w tym czasie do Systemu.

Data utworzenia: 2017-10-05 13:36:59

Informacja dotycząca uruchomienia Bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego w zakresie sprawozdań za rok 2014.
Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) powstała konieczność modyfikacji Bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Obecnie trwają prace dostosowujące ww. Bazę do wprowadzonych zmian. Przewidywany termin uruchomienia aplikacji, w zakresie zamieszczania sprawozdań za rok 2014 to pierwsza dekada czerwca br.
Data utworzenia: 2017-10-05 13:36:59

Nowy wzór sprawozdania finansowego dla organizacji pożytku publicznych będących jednostkami mikro

            W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) organizacje pożytku publicznego, które spełnią przesłanki określone w ww. ustawie mogą sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe. Należy podkreślić, że w przypadku spełnienia przesłanek określonych w ww. ustawie organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe podejmuje decyzję czy sporządza uproszczone sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4 do ww. ustawy czy też według zasad ogólnych według załącznika numer 1. 

            Organizacje pożytku publicznego w przypadku podjęcia decyzji o sporządzaniu sprawozdania finansowego dla jednostek mikro zamieszczają sprawozdania finansowe na stronie internetowej Ministerstwa w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego na nowych formularzach.

            Natomiast organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą i nie podjęły decyzji
o sporządzaniu sprawozdania finansowego dla jednostek mikro wypełniają sprawozdania finansowe na dotychczasowych zasadach.

Czytaj więcej

Data utworzenia: 2017-10-05 13:36:59

Tagi:

Polecamy