Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Przypomnienie o zbliżającym się drugim naborze ofert w konkursie FIO 2016 (Priorytet 2)

logo FIO

Przypominamy, że drugi nabór do Konkursu FIO 2016 rusza 1 grudnia 2015 r. i będzie trwał do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16.15.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach

Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo.

UWAGA: Oferenci, którzy złożyli ofertę w Priorytecie 3 lub 4 w naborze wrześniowym (wyjątek stanowi oferta złożona w Komponencie Działań Systemowych) nie mogą składać ofert w Priorytecie 2.

Do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO) uprawnione są:

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW;

Zapraszamy również do udziału w spotkaniach informacyjnych dla osób zainteresowanych Konkursem FIO 2016.

Spotkania odbędą się w województwach, organizowane są przez właściwe dla województw Urzędy Marszałkowskie.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny!

1. Dolnośląskie - Wrocław 04.12

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/spotkanie-nt-programu-fundusz-inicjatyw-obywatelskich/

2. Kujawsko-pomorskie - Toruń 24.11

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/regulamin-po-fio---2016,1080,l1.html

3. Lubelskie - Lublin 23.11

http://www.lubelskie.pl/?pid=454&mode=news&group=21&news=53169&p=

4. Lubuskie - Gorzów Wielkopolski - 19.11

http://lubuskie.pl/news/17670/16/FIO-na-lata-2014-2020/news_nowy_foto/

5. Mazowieckie - Warszawa - 14.12

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/szkolenie_fio_2016_w_warszawie-1.html?cHash=becf1fa918

6. Podkarpackie - Rzeszów 26.11

Sala Audytoryjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (Al. Cieplińskiego 4 – Rzeszów)

7. Podlaskie - Białystok 13.11

Sala Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku

8. Świętokrzyskie - Kielce 24.11

http://www.sejmik.kielce.pl/strona-glowna/item/46288-konkurs-funduszu-inicjatyw-obywatelskich-2016

9. Warmińsko-mazurskie - Olsztyn 6.11

http://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/5223-rusza-konkurs-funduszu-inicjatyw-obywatelskich-2016

10. Wielkopolskie - Poznań – 3.12

Sala Sesyjna UMWW - al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

11. Zachodniopomorskie - Szczecin 19.11, Koszalin 18.11

http://www.wws.wzp.pl/aktualnosci/rusza-ii-tura-spotkan-informacyjnych-dotyczacych-konkursu-w-ramach-programu-fundusz-inicjatyw

Data utworzenia: 2015-10-29 11:55:43 ; data modyfikacji: 2015-12-01 08:03:05

Tagi:

Polecamy