Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Przypomnienie o obowiązku publikacji sprawozdań finansowych i merytorycznych opp za rok 2016

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że baza sprawozdań organizacji pożytku publicznego dostępna jest na stronie www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp, prowadzonej przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Data utworzenia: 2013-07-31 11:04:11 ; data modyfikacji: 2017-07-18 14:55:19 przez: Anna Moskwa

Przekierowanie na stronę:: https://opp.mpips.gov.pl/

Uwaga, jeśli organizacja w roku poprzednim podjęła decyzję o sporządzaniu sprawozdania finansowego według załącznika nr 4 lub 5 do ustawy o rachunkowości, a organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe nie zmienił decyzji, to zaznacza odpowiedź "tak" w pytaniu o podjęcie przez organ zatwierdzajacy decyzji, w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Data utworzenia: 2013-07-31 11:04:11 ; data modyfikacji: 2017-07-18 14:55:19 przez: Anna Moskwa

Przerwa w dostępie do Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Uwaga!

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w dniu 12 lipca 2017 r. od godziny 22.00 do godziny 06.00 z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

W związku powyższym prosimy o nielogowanie się w tym czasie do Systemu.

12.07.2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data utworzenia: 2013-07-31 11:04:11 ; data modyfikacji: 2017-07-18 14:55:19 przez: Anna Moskwa

Przypomnienie o obowiązku sprawozdawczym dla opp w roku 2017

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w dniu 17 lipca 2017 r. upływa termin na zamieszczenie sprawozdania finansowego i merytorycznego organizacji pożytku publicznego za rok 2016, dla których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

W przypadku pojawiających się problemów związanych z zamieszczeniem sprawozdań prosimy o kontakt pod numerami infolinii: 22 661 11 84, 22 693 48 48 (numery bedą dostępne wyłącznie w lipcu) lub adresem poczty elektronicznej opp@mrpips.gov.pl (udostępniony przez cały rok)

Jednocześnie zachęcamy do wcześniejszego zamieszczenia ww. sprawozdań.


10.07.2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data utworzenia: 2013-07-31 11:04:11 ; data modyfikacji: 2017-07-18 14:55:19 przez: Anna Moskwa

Komunikat o uruchomieniu Bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego

12.05.2017

Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 12 maja br. została udostęniona możliwość zamieszczania, na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2016.

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo uruchomiło infolinię w godzinach 9-15 pod następującymi numerami telefonu: 22 661 11 84, 22 693 48 48 pod którymi organizacje mogą uzyskać pomoc w zakresie obsługi technicznej Systemu.

W przypadku wątpliwości dotyczących obsługi Bazy pytania można również kierować na adres opp@mpips.gov.pl.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data utworzenia: 2013-07-31 11:04:11 ; data modyfikacji: 2017-07-18 14:55:19 przez: Anna Moskwa

Przerwa w dostępie do Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Uwaga!

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w dniu 5 lipca 2017 r. od godziny 22.00 do godziny 02.00 z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

W związku powyższym prosimy o nielogowanie się w tym czasie do Systemu.

Data utworzenia: 2013-07-31 11:04:11 ; data modyfikacji: 2017-07-18 14:55:19 przez: Anna Moskwa

POZOSTAŁO 13 DNI NA ZAMIESZCZENIE PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO SPRAWOZDAŃ NA STRONIE MINISTERSTWA

4.07.2017

Organizacje pożytku publicznego, których rok sprawozdawczy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane do zamieszczenie sprawozdania finansowego i merytorycznego do 15 lipca.

Należy podkreślić, że organizacje pożytku publicznego zamieszczają sprawozdania na stronie internetowej jeśli posiadały status organizacji pożytku publicznego w roku 2016, bez względu na to czy otrzymały 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Organizacje pożytku publicznego, które nie zamieszczą sprawozdań w terminie ustawowym nie zostaną uwzględnione w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, który będzie obowiązywał w roku 2018.

Data utworzenia: 2013-07-31 11:04:11 ; data modyfikacji: 2017-07-18 14:55:19 przez: Anna Moskwa

Data utworzenia: 2013-07-31 11:04:11 ; data modyfikacji: 2017-07-18 14:55:19 przez: Anna Moskwa

Przerwa w dostępie do Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Uwaga!

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż w dniu 29 czerwca 2017 r. od godziny 22.00 do godziny 06.00 z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

W związku powyższym prosimy o nielogowanie się w tym czasie do Systemu.

Data utworzenia: 2013-07-31 11:04:11 ; data modyfikacji: 2017-07-18 14:55:19 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy