Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Przydatne linki

Portale internetowe:

www.ekonomiaspoleczna.pl/  - Portal społecznych przedsiębiorców

www.es.pozytek.gov.pl/  - Serwis informacyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczący Projektu "Partnerstwa na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej." 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/  - Portal Funduszy Europejskich, zawierający kompleksowe informacje na temat realizacji projektów z Funduszy Europejskich, związanych m. in. z obszarem ekonomii społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej

Dokumenty międzynarodowe:

Dokumenty Unii Europejskiej:

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie Inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości społecznej - budowania ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji (2012/2004(INI)), dokument dostępny na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego

Komunikat Komisji z dnia 25 paĽdziernika 2011 r. w sprawie „Inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości społecznej - budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji" (COM(2011)0682), dokument dostępny na stronie internetowej EUR-Lex

Komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. pt. „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu" , dokument dostępny na portalu europa.eu

Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych:

„Social Enterprise: A new model for poverty reduction and employment generation" publikacja wydana w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz Europejskiej Sieci Badawczej EMES w 2008 r., dostępna na stornie emes.net

 

 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Anna Chmielewska

Tagi:

Polecamy