Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Przetargi i Zapytania ofertowe

Informujemy, że termin na złożenie zapytania ofertowego w zakresie wyceny ekspertyzy dot. sytuacji sektora spółdzielni socjalnych w latach 2018-2019, został przedłużony do niedzieli 2 lutego 2020 r.

Data utworzenia: 2013-09-24 16:33:18 ; data modyfikacji: 2020-01-28 13:56:40 przez: Anna Moskwa

Zapytanie ofertowe na wycenę ekspertyzy dotyczącej sytuacji sektora spółdzielni socjalnych w latach 2018-2019

Celem ekspertyzy jest przedstawienie sytuacji sektora spółdzielni socjalnych w latach 2018-2019. Ekspertyza powinna w szczególności zawierać analizę i wstępną ocenę wdrażanie nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia, omówienie barier w egzekwowaniu praw oraz  przedstawienie i ocenę rozwiązań finansowych dla spółdzielni socjalnych m.in.  dotacji, wsparcia pomostowego, pożyczek i innych instrumentów.
 
Ocena ekspercka będzie stanowić jedno z narzędzi badawczych służących przygotowaniu Informacji o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych na podstawie art. 19a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.
 
Na zapytanie ofertowe proszę odpowiedzieć do 28 stycznia 2020 r. na adres: ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy:
  • opisać doświadczenie wykonawcy w zakresie tematyki związanej z sektorem ekonomii społecznej,
  • zaproponować strukturę ekspertyzy,
  • podać cenę wykonania całej usługi.
Data utworzenia: 2013-09-24 16:33:18 ; data modyfikacji: 2020-01-28 13:56:40 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy