Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Przetarg na wykonawcę kampanii komunikacyjnej ERW 2011 w Polsce


Informujemy, że w dniu 14 stycznia 2011 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na Przygotowanie oraz wdrożenie ogólnopolskiej kampanii komunikacyjnej Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce.

DOKUMENTACJA >>>


W celu zbadania ofert rynkowych, oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie przygotowanie oraz wdrożenie elementów kampanii komunikacyjnej, zgodnych z założeniami ogólnymi strategii komunikacji Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 (ERW 2011) współfinansowanego przez Komisję Europejską, uprzejmie prosimy o przesyłanie wstępnych kosztorysów na ww. usługę według załączonej specyfikacji.

Z uwagi na fakt, iż właściwe oszacowanie kosztów ww. działań jest niezwykle istotne dla ich realizacji uprzejmie prosimy o możliwie wnikliwe ich oszacowanie i przedstawienie wyceny ich realizacji w terminie do dnia 27 paĽdziernika 2010 r. oraz jej przesłanie na następujący adres: andrzej.radniecki@mpips.gov.pl.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że przedmiotowe zapytanie jest realizowane w ramach rozpoznania rynku i nie stanowi oferty zawarcia umowy.

Wszelkich informacji udziela Andrzej Radniecki -  telefonicznie: 022 693-47-34 lub e-mailem: andrzej.radniecki@mpips.gov.pl.

Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 POBIERZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA>>>


Polecamy