Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Przegląd przepisów zawierających odniesienia dotyczące PPIO

Opublikowane przez INPRIS opracowanie zawiera przegląd przepisów prawnych dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, wchodzących w zakres trzech porządków prawnych: polskiego, europejskiego i międzynarodowego. Przepisy te znajdują się w kluczowych dla danych porządków prawnych dokumentach...

Zarówno w polskiej Konstytucji oraz w licznych, omówionych w analizie, ustawach, w Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, a także w innych dokumentach, takich jak dyrektywy unijne czy zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy.

Kliknij TUTAJ aby przeczytać opracowanie

Data utworzenia: 2015-04-30 15:22:31

Tagi:

Polecamy