Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Przegląd literatury na temat dostępności i korzystania z pomocy prawnej

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem przedstawiający stan wiedzy na temat dostępu obywateli do pomocy prawnej w świetle polskiej i zagranicznej literatury naukowej. Można sądzić, że wiedza taka ma istotne znaczenie dla projektowania przyszłego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej w Polsce, i to z kilku przyczyn. Po pierwsze...

System taki powinien być dostosowany do rzeczywistych warunków udzielania pomocy prawnej i korzystania z niej w Polsce. Literatura naukowa, w szczególności z zakresu socjologii, ma tu do zaoferowania pewne wskazówki. Po drugie, można przypuszczać, że niektóre ustalenia na temat zjawiska społecznego, jakim jest świadczenie pomocy prawnej i korzystanie z niej, opisywane w zagranicznej literaturze, są względnie uniwersalne i mają także zastosowanie do sytuacji w Polsce. Wiedza taka może mieć znaczenie dla decyzji na temat polskich rozwiązań systemowych. Po trzecie, projektując system pomoc prawnej, należy unikać zagrożeń i ograniczeń, jakie mogą wiązać się z przyjmowaniem rozwiązań organizacyjno – instytucjonalnych, które nie sprawdziły się gdzie indziej. Badania naukowe mogą dostarczyć istotnej wiedzy na ten temat.

Data utworzenia: 2015-04-30 11:52:56

Tagi:

Polecamy