Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Projekty nadzorowane przez DES

1. Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego

Okres realizacji: 1.06.2018 – 31.05.2021 r.

Lider:

  • Sylpo System Sp. z o.o.

Partnerzy:

  • IPPiS
  • Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "HUMANUS"
  • Państwowa Wyższą Szkoła Zawodowa w Chełmie

Informacja o projekcie na stronie: http://www.sylpo.pl/aktualnosci

2. Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

Okres realizacji: 30.04.2016 – 31.12.2023 r.

Lider:

         ·            Bank Gospodarstwa Krajowego

Pośrednicy Finansowi:

  • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
  • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
  • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Informacja o projekcie na stronie: https://mapadotacji.gov.pl/projekty/750852/

3. Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej

Okres realizacji: 1.01.2019 – 31.12.2022 r.

Lider:

         ·            Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Partnerzy:

         ·            Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

Informacja o projekcie na stronie: http://www.spoldzielnie.org/project,51

4. Podyplomowe studia menadżerskie i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym dla pracowników PES i przedsiębiorstw społecznych

Okres realizacji: 1.10.2018 – 31.12.2020 r.

Lider:

         ·            Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Partnerzy:

         ·            Wielkopolska Rada Koordynacyjna

Informacja o projekcie na stronie: https://efs.pl/oferta,studia_podyplomowe,220

5. Model usługi asystenta osoby niepełnosprawnej i chorującej psychicznie w lokalu gastronomicznym

Okres realizacji: 1.04.2019 – 30.09.2021 r.

Lider:

         ·            Spółdzielnia Socjalna Dalba

Partnerzy:

         ·            Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Informacja o projekcie na stronie: https://www.franczyzaspoleczna.com/kopia-faq

6. Model franczyzy usług społecznych - opieka ze smakiem

Okres realizacji: 1.06.2019 – 28.02.2022 r.

Lider:

         ·            Fundacja PRO OMNIS

Partnerzy:

         ·            Wyższa Szkoła Gospodarki

         ·            4ES

Informacja o projekcie na stronie: https://proomnis.org.pl/2019/07/13/projekt-model-franczyzy-uslug-spolecznych-opieka-ze-smakiem/

7. Ekonomia społeczna dla szkół

Okres realizacji:

Lider: 1.07.2019 – 31.08.2022 r.

         ·            Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

Partnerzy:

         ·            Fundacja Bonin

         ·            Fundacja Pasja

Informacja o projekcie na stronie:

8. W drodze do sukcesu

Okres realizacji: 1.04.2020 – 30.09.2020 r.

Lider:

         ·            Fundacja Dialogu Kultur i Religii

Partnerzy:

         ·            Akademia Kultury Informacyjnej Sp. z o.o.

Informacja o projekcie na stronie: https://www.aki.edu.pl/w-drodze-do-sukcesu

9. Podniesienie kompetencji kadr OWES

Okres realizacji: 1.07.2020 – 30.06.2022 r.

Lider:

         ·            Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Partnerzy:

         ·            Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie

         ·            Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Informacja o projekcie na stronie: http://www.es.malopolska.pl/podniesienie-kompetencji-kadr-owes/o-projekcie

10. Podnoszenie kompetencji kadr OWES w makroregionie IV

Okres realizacji: 1.04.2020 – 31.03.2023 r.

Lider:

         ·            Fundacja Fundusz Współpracy

Partnerzy:

         ·            Fundacja OIC Poland

Informacja o projekcie na stronie: https://cofund.org.pl/projekty/podnoszenie-kompetencji-kadr-owes

11. Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały rozwój ekonomii społecznej w makroregionie II

Okres realizacji: 1.07.2020 – 30.09.2022 r.

Lider:

         ·            Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network

Partnerzy:

         ·            Fundacja Teatr Ikon w Lublinie

Informacja o projekcie na stronie:

12. Nowa wiedza - zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej

Okres realizacji: 1.01.2020 – 30.06.2022 r.

Lider:

         ·            Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Partnerzy:

         ·            Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza

Informacja o projekcie na stronie: https://inspro.org.pl/centrumklucz/dzieje-sie/nowa-wiedza-zlecanie-uslug-spolecznych-podmiotom-ekonomii-spolecznej-szkolenia-dla-samorzadowcow/

13. Zielona Stacja - model franczyzy społecznej

Okres realizacji: 1.05.2020 – 30.09.2022 r.

Lider:

         ·            Spółdzielnia Socjalna Piast

Partnerzy:

         ·            Instytut Pracy i Edukacji

         ·            Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

Informacja o projekcie na stronie: https://klaster.org.pl/projekty/project/37/zielona-stacja

14. Wskocz do sieci

Okres realizacji: 1.08.2020 – 31.07.2022 r.

Lider:

         ·            Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Partnerzy:

         ·            Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe Sp. Z o.o. w Świdnicy

Informacja o projekcie na stronie: https://frw.pl/wskocz-do-sieci/

15. SUKCES - program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach

Okres realizacji: 1.10.2020 – 30.11.2021 r.

Lider:

         ·            Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Partnerzy:

         ·            Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza

Informacja o projekcie na stronie: https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1185587/

 

Data utworzenia: 2020-09-09 10:47:04 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy