Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Projekty PO WER 2.9

Rozwój ekonomii społecznej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) stanowi odpowiedź na wyzwania i jednocześnie instrument realizacji Strategii Europa 2020. Program uwzględnia stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk publicznych, zjawiskami demograficznymi, czy inwestycjami w kapitał ludzki.

Program dostępny jest pod adresem:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49709/PO_WER_27_12_2017.pdf

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych działanie 2.9 to Rozwój ekonomii społecznej. Celami tego działania są:

  1. Wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej korzystających ze zwrotnych instrumentów finansowych.
  2. Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej.
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dostępny jest pod adresem:
 
Projekty realizowane przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w ramach działania 2.9:
 
 
 
Projekty, których realizacja jest nadzorowana przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w ramach działania 2
 
9. Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo dla Pracowników Przedsiębiorstw Społecznych.
15. Ekonomia społeczna dla szkół.
19. Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały rozwój ekonomii społecznej w makroregionie II.
Data utworzenia: 2018-03-05 09:48:11 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2020-09-08 14:59:08 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy