Program współpracy Ministra Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017.

Szanowni Państwo,

w dniu 3 października 2014 r. odbyła się inauguracja Programu współpracy Ministra Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017. W trakcie spotkania Pan Minister Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu współpracy.

Program współpracy i Informacje dodatkowe przygotowane zostały w ramach projektu „Synergia – program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zapisami zarówno Programu współpracy, jak i Informacji dodatkowej do Programu.

 

>>>PROGRAM WSPÓŁPRACY<<<

>>>INFORMACJE DODATKOWE<<<

Data utworzenia: 2014-10-06 09:47:55 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2014-10-15 13:20:35 przez: Anna Moskwa